Bengt KÅ Johansson, som bland annat varit socialdemokratisk civilminister, är en mycket erfaren medlare i arbetsmarknadskonflikter. Medlingsinstitutet utsåg på tisdagen honom till medlare i handelskonflikten tillsammans med Christina Rogestam och Jan Sjölin.
– Vi kommer att kontakta parterna och troligen träffa dem var för sig innan vi sätter oss gemensamt. Det tar nog några dagar innan vi kan presentera ett avtalsförslag. Det finns ju flera dimensioner i den här konflikten, säger Bengt KÅ Johansson till Handelsnytt.

För tre år sedan hade han det för medlare närmast omöjliga uppdraget att försöka skapa en kompromiss mellan två parter som vill precis samma sak. Handels och Svensk Handel var överens om ett avtal, men facket varslade om strejk då Svenskt Näringsliv försökte förbjuda Svensk Handel att skriva under avtalet som ansågs för dyrt. Medlarnas ansträngningar att ändra på uppgörelsen var förgäves och till slut valde Svensk Handel att skriva under det ursprungliga avtalet.
Bengt KÅ Johansson vill inte kommentera vad erfarenheten från denna uppvisning i enighet mellan fack och arbetsgivare kan betyda för möjligheten att göra upp den här gången.
– Ingen avtalsrörelse är den andra lik, säger han.

I år ser medlaruppdraget ut att kunna bli mer handfast i och med att det inte finns någon uppgörelse mellan handelns parter. Men enligt Handels är det även denna gång centralorganisationen Svenskt Näringsliv som hindrar handelns arbetsgivare att förhandla fritt. Hindret handlar om att LO-förbunden inom industrin ännu inte tecknat något avtal som sätter märket i fråga om löneökningar och regler för användning av bemanningsföretag.
Både Handels och Svensk Handel har uttryckt att de för egen del inte står särskilt långt ifrån varandra. Frågan kan än en gång bli vad medlarna förmår uppnå när den verkliga låsningen ligger någon annanstans än mellan dem som sitter vid förhandlingsbordet.