Svensk Handel hävdar att Handels inte har sagt upp avtalen för detaljhandeln och partihandeln på rätt sätt. Därför gäller fredsplikten ända till den 7 april, och facket har inte rätt att strejka förrän tidigast den 8 april. Om Handels utlöser strejkvarslet mot 65 butiker och 14 lager på skärtorsdagen den 1 april är strejken olovlig, hävdar arbetsgivarna. I stämningsansökan till Arbetsdomstolen kräver Svensk Handel att domstolen förbjuder Handels att strejka.

Handels avtalssekreterare John Haataja är förvånad över stämningen.
– Vi har sagt upp avtalen. Det gjorde vi i december och följde då samma rutiner som har gällt sedan 1993. Arbetsgivarna har aldrig tidigare gjort någon invändning mot vårt förfarande, säger John Haataja.
Vad händer nu?
– Nu blir det en juridisk prövning. Under tiden fortsätter våra konfliktförberedelser, säger John Haataja.
Handels har lämnat över ärendet till fackets jurister på LO-TCO rättsskydd. Frågan prövas i Arbetsdomstolen på måndag eftermiddag.

Samtidigt pågår medling mellan Handels och Svensk Handel i försöken att få till ett nytt avtal. Under onsdagen har parterna träffat medlarna var för sig.
– Förhoppningen är fortfarande att få till ett avtal före 31 mars, säger John Haataja.
Handels och Svensk Handel har hittills bemödat sig om att visa upp ett gott förhandlingsklimat, även sedan Handels lagt sitt strejkvarsel. Bilden ändras radikalt av att facket dras inför domstol av sin motpart.
– Förhandlngsklimatet blir en aning kyligare, säger John Haataja.

Han misstänker att Svenskt Näringsliv ligger bakom arbetsgivarsidans oväntat konfrontativa agerande. På onsdagen lovade Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande att organisationen betalar 100 procent av de direkta kostnader som drabbar Svensk Handels medlemsföretag vid en eventuell konflikt med Handels.
Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström säger i pressmeddelandet att beslutet ”understryker sammanhållningen i arbetsgivarleden”.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg bekräftar för Handelsnytt att stämningen i Arbetsdomstolen är kopplad till löftet om konfliktersättning från Svenskt Näringsliv.
– Om vi inte gör det kan inte medlemsföretagen vara säkra på att få full kostnadsersättning från de konfliktfonder som administreras av Svenskt Näringsliv, säger Dag Klackenberg.
Ett annat skäl att försöka skjuta upp strejken är enligt Dag Klackenberg att vinna tid för att tillsammans med medlare kunna komma fram till nya avtal. På frågan om hur agerandet påverkar det hittills omvittnat goda förhandlingsklimatet säger han:
– Vad vi ägnar oss åt är konfliktlösning i ett civiliserat samhälle. Varsel om strejk är mycket allvarligt. Jag hoppas att processen inte ska behöva äga rum.
Menar du att du räknar med att ha avtalen klara före domstolsprövningen på måndag eftermiddag?
– Jag utesluter inte det, säger Dag Klackenberg.