Frågan om hur bemanningsföretag får användas har stått i centrum för handelns förhandlingar sedan IF Metall i fredags slöt de första avtalen inom LO. LO:s styrelse valde i måndags att inte ge IF Metalls avtal status av norm för övriga förbund i bemanningsfrågan.
Handels anser att IF Metalls lösning inte passar för handeln. Samtalen har enligt Tommy Tillgren varit konstruktiva.
– Vi har processat bemanningsfrågan. Det är ett intressant spår och en annan typ av lösning än IF Metall avtalat om, säger Tommy Tillgren.
Under tisdagen fick Handels förhandlingsdelegationer ta ställning till ett konkret förslag från Svensk Handel i bemanningsfrågan. Efter fackets svar på trevaren fortsatte samtalen till sent på kvällen.

Tommy Tillgren hoppas kunna sluta ett färdigt avtal inom kort. När Handels i måndags meddelade att man skjuter upp strejkvarslet en vecka från den 1 till den 8 april skapades mer tid för förhandlingar, men en uppgörelse före påskhelgen är ännu inte utesluten.
– Ambitionen var egentligen 31 mars eftersom det gamla avtalet går ut i dag. Men det kan dra över något dygn, säger Tommy Tillgren.

Fortfarande är det osäkert hur fria arbetsgivarna i handeln är att göra upp med facket. På tisdagen klagade Handels ordförande över att Svensk Handel alltjämt hålls i strama tyglar av centralorganisationen Svenskt Näringsliv.
– Svenskt Näringsliv hindrar fortfarande förhandlingen. Det är irriterande att en tredje part är inne och rotar, sa Lars-Anders Häggström.
På onsdagsmorgonen är Tommy Tillgren mer optimistisk.
– Det känns som att Svensk Handels ryggsäck i form av krav från Svenskt Näringsliv har blivit lite lättare. Men de springer på möten titt och tätt så man vet inte.

När bemanningsfrågan väl är avklarad ska parterna försöka enas om storlek på löneökningarna och avtalsperiodens längd. Handels har också tunga krav på regelförändringar i form av stärkt rätt till fasta heltidsanställningar och färre osäkra visstidsjobb.
Under natten till onsdag slöts flera avtal för industrifacken Livs och GS. Samtliga innehåller löneökningar enligt mönstret från IF Metalls avtal, det vill säga 3,2 procent på 22 månader.

Medlaren i handelskonflikten, Bengt KÅ Johansson, säger till Handelsnytt att de nytecknade industriavtalen underlättar samtalen för handelns parter. Han säger sig vara beredd att ytterligare någon tid låta parterna samtala på egen hand.
– Parterna äger förhandlingarna. Vår uppgift är att se till att det inte blir konflikt, säger Bengt KÅ Johansson.
Även Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren välkomnar avtalen för Livs och GS.
– Proppen har gått ur. Nu är det plötsligt normalt att teckna avtal, säger Tommy Tillgren.