LO:s styrelse har ställt sig bakom Handels beslut och nu hotar en storkonflikt om fackets krav att höja lönerna mer på lågavlönade avtalsområden som detaljhandeln än i exempelvis industrin.

– Svensk Handel har inte gått med på att lägga en enda krona på lågavlönade kvinnor. Vår tolkning är att det är Svenskt Näringsliv som inte tillåter genomslag för vår jämställdhetspott. Det ser vi som ett frontalangrepp på den solidariska lönepolitiken och vår strävan att utjämna skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner, sa Handels ordförande Lars-Anders Häggström vid en pressträff på torsdagen.

Medlaren i konflikten, Bengt KÅ Johansson konstaterade på torsdagseftermiddagen att parterna står alltför långt ifrån varandra för att det ska vara meningsfullt att lägga ett medlarbud. Förhandlingarna strandades därför. Inga nya förhandlingsdagar är satta men medlarna är beredda att återuppta arbetet på måndag, annandag påsk.

Handels varslade i dag, torsdag, om strejk för ytterligare 3 453 anställda vid 14 lagerarbetsplatser. Bland annat berörs ytterligare fyra Icalager, samt Bergendahls i Hässleholm, Everfresh i Helsingborg, Netto i Falkenberg och Ahlsell i Hallsberg. Enligt varslet bryter strejken ut den 16 april. För Icas del innebär varslet att företagets samtliga lager utom det i Umeå är varslat om strejk.

Samtidigt med det nya varslet drar Handels tillbaka en del av det gamla varslet på butikssidan som är tänkt att utlösas den 8 april. Det återtagna varslet berör cirka 2000 butiksanställda. Totalt är nu cirka 6600 anställda varslade, mot 5200 första gången Handels varslade om strejk.

– Genom att inrikta oss på lagren får vårt varsel större effekt, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren. Förutom lönefrågan är parterna också fortfarande oense om hur man ska reglera användningen av bemanningsföretag.

– Där har vi närmat oss varandra, men det är fortfarande en bit kvar, säger Lars-Anders Häggström. Handels ledning upprepar sin kritik mot att Svensk Handels förhandlare är hårt styrda av centralorganisationen Svenskt Näringsliv.
– Vi förhandlar egentligen med en brevduva, säger Tommy Tillgren.– Vi har två motparter – en vid förhandlingsbordet och en utanför, säger Lars-Anders Häggström.

Svensk Handels vd Dag Klackenberg bemötte kritiken vid en pressträff på torsdagskvällen.
– De lönekrav som Handelsanställdas förbund ställer innebär att löneökningstakten i detaljhandeln blir den dubbla mot industrins. Det är direkt oansvarigt, och till dem säger jag nej av egen kraft, sa Dag Klackenberg.
Ändå kunde han inte låta bli att ge Handels en komplimang för taktiken bakom det omriktade konfliktvarslet.
– Om det här vore en fotbollsmatch skulle jag säga: vackert spelat! Nu är det mycket allvarligare och jag tycker att även det är oansvarigt.

Dag Klackenberg förklarar att Handels genom att rikta konfliktvarsel mot fler lager och färre butiker lyckas komma runt Svenskt Näringslivs löfte att ta på sig handelsföretagens konfliktkostnader. Löftet gäller nämligen bara arbetsplatser som är direkt utsatta för strejk. Alla de butiker som drabbas av inställda varuleveranser när lagren stängs av strejk kommer inte att kompenseras av Svenskt Näringsliv.
Dag Klackenberg säger också att Svensk Handel visst kan tänka sig större löneökningar i detaljhandeln än i partihandeln och industrin.
– Det visar resultatet från de senaste avtalsrörelserna, säger han.
Han räknar med att återuppta kontakterna med medlarna på måndag och är inställd på att ett avtal med Handels ska kunna presenteras senast på onsdag, dagen innan Handels första strejkvarsel träder i kraft.