LO-TCO Biståndsnämnd är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete och har två medlemmar, LO och TCO. Den förste april får organisationen en ny chef, Christer Wälivaara. Han är sedan 2008 vald generalsekreterare för Nordiska Bygg- och träarbetarfederationen och arbetar också som internationell sekreterare på Byggnads där hans rum pryds av foton från resor världen över. Att hans första exempel på bra arbete Biståndsnämnden bedriver kommer från byggvärlden är därför inte så överraskande.
– Byggfacken har ett projekt i södra Afrika, som går ut på att ge medlemmarna där verktyg för att utvecklas i sin fackliga verksamhet. Det har fokuserat på schysta villkor för de som bygger. Ihop med det arbetet bedrivs en informationskampanj, Decent work. Sex medlemmar har nu åkt ner för att bygga en folkhögskola.

Att gräsrötterna i den fackliga rörelsen på detta sätt är direkt engagerade i hjälpen är en hörnsten i verksamheten.
LO-TCO Biståndsnämnd ska verka för en rättvisare fördelning av makt och resurser för att utrota fattigdomen i världen, skapa jämställdhet och välfärd och utveckla demokratin. Dessutom bedrivs informationsverksamhet om arbetet, oftast inom Sverige. Verksamheten finansieras genom anslag från Sida, EU-bidrag och pengar från den svenska fackföreningsrörelsen. År 2008 uppgick budgeten till drygt 111 miljoner kronor.
– Vår verksamhet styrs mycket av Sidas regler. Vi ska exempelvis inte bygga en skola för gatubarn, det finns det andra som gör. Men ofta går de olika verksamheterna i varandra. I Indien har vi till exempel ett projekt som heter Child learn. Där organiserar vi arbetande föräldrar på tegelbruk och försöker få upp lönerna så att barnen kan gå i skolan
i stället för att arbeta. Men då behövs ju också nya skolor så då ser vi till att de blir byggda.
Sida har nyligen dragit ner på anslagen till biståndsnämnden.
– Vi vill inte vara Sidaberoende men i dag är vi det. Vår östportfölj har fått närmare en halvering. Vi kan inte göra allt vi planerat. Informationsanslaget har halverats. Det är en katastrof. Regeringen tar bort möjligheten att bedriva opinionsbildning. En viktig del av vårt arbete är ju att ta hem information till medlemmarna. Tidigare var det vanligt att man arbetade mer toppstyrt, förbund till förbund.
– Sida ska inte styra vad vi ska göra. Det kan ju LO:s och TCO:s medlemmar göra bättre.

Biståndsnämnden är ett verktyg för LO, TCO och dess medlemmar. Sida är ett av flera sätt att få pengar, vi ska bli bättre på att söka pengar från till exempel Europe Aid.
LO-TCO Biståndsnämnd finansierar 253 projekt i ett 60-tal länder, både inom utveckling och information. Som ett annat gott exempel nämner Christer Wälivaara IF Metalls projekt i Sydafrika som handlar om rekrytering men också om arbete mot hiv och aids, ett arbete som drivs ihop med arbetsgivaren. Att hiv/aidsprevention är en facklig fråga är en självklarhet för honom.
– Det drabbar arbetare och kan kopplas till arbetsmiljön, säger han och låter nästan förvånad.
Christer Wälivaara är utbildad byggingenjör, uppvuxen i ett arbetarhem, och arbetade i byggsektorn fram till krisen på 1990-talet. Då blev han i stället brevbärare och engagerade sig fackligt. Via projektanställning på fackförbundet Seko via Industrifacket kom han till Byggnads. Han tycker det är svårt att svara på vilka egenskaper som gör honom till en bra ledare men tillstår till sist att hans långa fackliga och internationella erfarenhet kommer till nytta.
– Jag har lätt till skratt och är lyhörd. Jag vill vara en lagspelare.

På Biståndsnämndens kansli får han 17 nya arbetskamrater. Men organisationen är inte helt ny för honom. Sedan 2003 har han haft en plats som antingen ersättare eller ordinarie i organisationens styrelse.
Ordet bistånd för gärna tankarna till södra Afrika och svältande barn men efter Lavaldomen har Europafrågorna fått mer fokus.
– När vi gick med i EU var vi coola och sa att de andra länderna ligger efter. Nu efter EG-domen såg vi att det kan bli problem med olika regler för olika arbetare när de kommer hit. Vi trodde att vi var skyddade.
Egentligen är ordet bistånd alls inget bra, menar Christer Wälivaara. Det handlar om samarbete och utveckling.
– Vi har en facklig bas i en vänskap. Vi kan aldrig säga åt dem vad de ska göra. Till exempel sätter vi studiecirkeln på export. Men de måste applicera våra material på sina egna villkor.

Ett sätt för Biståndsnämnden att utvecklas är att dra lärdom av de projekt som gått snett.
– Ett exempel är ett projekt i fransktalande Afrika där vi startade en studiecirkel. Vid första tillfället kom både kvinnor och män, vid det andra bara män. Det visade sig att kvinnorna hade kommit tillbaka till kaos efter första träffen och därför inte kände att de kunde gå igen. Då fick lösningen bli att ha små lokala träffar så att de inte behövde vara borta så länge. Man säger ju att ”If you educate a woman you educate a family, if you educate a man you educate a man”.

Namn: Christer Wälivaara, 39 år.
Aktuell: LO-TCO Biståndsnämnds nya chef.
Bor: I Stockholm i hyresrätt.
Familj: Sambo med Martina, bonusdotter Emmie 9 år.
Intressen: Sommarstugan utanför Eskilstuna, fiska, umgås med vänner, basta och köra motorcykel.
Lön: Nu 48 500, på biståndsnämnden 65 000 kronor.
Fem ord om mig: humor, rättvis, morgontrött, bonuspappa, lagspelare.

Fotnot:
Sida – Swedish International Development Cooperation Agency, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet.
Lavaldomen – Målet gällde Laval un Partneri Ltd, ett lettiskt bolag som bedrev verksamhet i Sverige. Byggnads ville ha ett kollektivavtal. Bolaget vägrade och försattes i blockad. Efter många turer sa EG-domstolen att Byggnads agerande, och därmed den rådande modellen mellan arbetsmarknadens parter, varit fel. Domen har lett till vissa lagändringar.
NBTF – Nordiska Bygg och träarbetarfederationen är facklig samorganisation som representerar mer än en halv miljon bygg- och träarbetare i Norden.
Europe Aid – EU-kommissionens byrå för samarbete förvaltar EU:s biståndsprogram.