Svensk Handels vd Dag Klackenberg förklarade vid en presskonferens att handelns arbetsgivare inte har något emot att höja lönerna rejält inom detaljhandeln, med hänsyn till att arbetsgivarna själva nått framgångar i flera avseenden.

För det första höjs minimilönerna denna gång inte lika mycket som utgående löner, utan med 80 procent av dem. För det andra är potten för individuell fördelning denna gång ovanligt stor jämfört med den del som är generell.  Första året är fördelningen 50-50 mellan generell del och individuell pott. Andra året är 60 procent generellt och 40 procent individuellt.  Konstruktionen möjliggör större löneskillnader mellan olika anställda.

– Det skapar utrymme för arbetsgivare att uppmuntra duktiga medarbetare och tar tydliga steg mot en mer lokal lönebildning, säger Dag Klackenberg.

Enligt Svensk Handel ökar arbetsgivarnas lönekostnader under avtalsperioden med 3,85 procent i detaljhandeln och 3,55 procent i partihandeln. Att siffrorna är lägre än de Handels anger beror bland annat på den mindre höjningen av minimilönerna, som gör att lönekostnaderna för nyanställda blir lägre.

Dag Klackenberg är också nöjd med lösningen av bemanningsfrågan som innebär att arbetsgivarna har oinskränkt rätt att ta in bemanningsföretag – även om de kan tvingas betala skadestånd till anställda som får sin rätt till återanställning kränkt.

Även Svensk Handels ordförande, Ica-chefen Kenneth Bengtsson, välkomnar utvecklingen mot en mer lokal lönebildning. Han är också nöjd med arbetsgivarnas samarbete inom Svenskt Näringsliv, där han själv är föreslagen att bli ny ordförande.
– Svensk Handel har positionerat sig som en viktig del av näringslivet, vi har gått från skuggsidan till solsidan. Olikheterna är större än någonsin mellan att tillverka bilar och att sälja mat. Varje bransch måste träffa avtal enligt sina premisser, säger Kenneth Bengtsson.

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström säger i en kommentar att lönenivåerna i avtalen egentligen är för höga för samhällsekonomin, men han pekar på att kostnaderna i handeln trots allt inte ökar mycket mer än i industrin.
– Att kommande nyanställda i handeln nu får lägre lönepåslag än de som redan arbetar där är mycket positivt, säger Urban Bäckström och pekar på att det blir lättare för ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden.