Fackklubben på vin- och spritlagret Lagena i Jordbro söder om Stockholm var snabb att begära förhandling enligt de nya reglerna om inhyrning i avtalet mellan Handels och Svensk Handel. Avtalet träffades den 7 april och gäller formellt redan från 1 april.

Reglerna gäller om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag samtidigt som det finns uppsagd personal med rätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd. Det gör det på Lagena som förra året sade upp 25 anställda. Samtidigt använder företaget enligt facket dagligen i snitt 29 inhyrda.
– Det är ett klockrent utbyte av personal. Vi har lovat våra uppsagda medlemmar att testa alla möjligheter, så nu gör vi det, säger Patrik Olofsson.

Den lokala förhandlingen planeras ske på fredag denna vecka. Enligt avtalet ska förhandlingen klargöra om arbetsgivarens krav kan tillgodoses genom att återanställa uppsagd personal. Om parterna inte kommer överens förs frågan vidare till en ny nämnd som leds av en domare. Om nämnden kommer fram till att arbetsgivaren har kränkt anställdas rätt till återanställning ska antingen inhyrningen avbrytas och personalen återanställas – eller också får var och en omkring 63 000 kronor i skadestånd.

Patrik Olofsson vill testa vad avtalet är värt, men han hade hellre sett att Handels tagit strid för att få ett ännu bättre avtal i bemanningsfrågan. En förstärkt förhandlings skyldighet och en ny nämnd är inte tillräckligt, anser han.
– Nya diskussionsforum ändrar inte på faktumet att lagen om anställningsskydd inte skyddar mot bemanningsföretag. Vi hade behövt en spärr på max 10 procent inhyrda eller en lokal facklig vetorätt mot att anlita bemanningsföretag. Det är maktfrågor som man inte får igenom utan fajt, men jag anser att Handels borde ha gått i konflikt för att uppnå det, säger han.
Patrik Olofsson pekar på att Handels egen medlemsundersökning visade att inhyrningsfrågan var den som medlemmarna tyckte var allra viktigast i avtalsrörelsen, och som prioriterades högre än lönehöjningar.
– Vad är 400 spänn värt om du ändå riskerar att förlora jobbet till en inhyrd?
Fotnot: För knappt ett år sedan varslade Lagena 33 anställda om uppsägning. Detta ledde till en vild strejk, som leddes av bland andra Patrik Olofsson, sedan han avgått som klubbordförande. Att strejka vilt strider mot fredsplikten i kollektivavtalet och strejkledarna stämdes i Arbetsdomstolen. Men Lagena drog så småningom tillbaka stämningen och Patrik Olofsson återtog uppdraget som klubbordförande.