Trots att lönesystemet har utretts av en arbetsgrupp som tillsattes 2007 kvarstår så många frågetecken att fack och arbetsgivare inte lyckades enas om ett avtal vid förhandlingarna i förra veckan. Förhandlingarna fick därför ajourneras, det vill säga avbrytas.
– En ny arbetsgrupp ska titta på frågor om bland annat poängbedömning av baslönen och hur man ser på oreglerad arbetstid, säger Handels ombudsman Hans Rosengren som lett fackets förhandlingar.

Målet är att återuppta förhandlingarna i juni för att kunna skriva avtal före midsommar. De uppskjutna förhandlingarna gäller nytt kollektivavtal från 1 april för 700 medarbetare inom ABF. Även förhandlingarna för ABF:s studieombudsmän, som skulle ha ägt rum i slutet av april, har skjutits upp till i juni.