På Stadium i Länna utanför Stockholm finns en liten kärntrupp med fast anställda – åtta av nio på heltid. Den nionde jobbar 75 procent.
– Jag har haft förmånen att jobba heltid sedan jag började och jag tror definitivt att man jobbar bättre om man har det. Man blir mer engagerad, och det påverkar självklart resultatet till det bättre, säger Maria Greus Fagerlund, som jobbat där sedan butiken öppnade 2002.

Heltidstjänsterna kallas i kontraktet för heltid med innehåller en arbetsförkortning motsvarande cirka tre timmar för att de ska slippa stänga mer än tre kvällar per vecka. De jobbar också var tredje helg, i övrigt täcker de upp med deltidare och extrapersonal på helgpassen.

Ida Dahlin jobbade tidigare på Ikea, där många jobbar ofrivillig deltid och få har heltider på schemat.
– Jag förstår inte varför det skulle vara omöjligt att göra motsvarande lösning på Ikea. I stort handlar det om samma rytm, varuleveranser på morgonen och kunder från eftermiddagarna, säger hon.

Fackombudet Fia Gumpel ser inte heller något skäl till att det ska vara så svårt att få fram fler heltider för en fast grupp butiksanställda på varje arbetsplats
– Arbetsgivare på mindre ställen säger ofta att det behövs fler huvuden i butiken. Men vi är få, och det fungerar, säger hon.

Nackdelen med att vara en liten ordinarie trupp på heltid är vid sjukfrånvaro. Då kan personalen ha svårt att täcka upp för varandra. På Stadium i Länna finns cirka 15 personer som jobbar deltid varannan helg eller som inhoppare. De studerar eller har andra jobb och kan inte alltid hoppa in när det behövs.

Att kravet på heltid utmynnade i en arbetsgrupp är ett litet steg på väg, enligt Fia Gumpel. Men hon tror att facket kunde driva på hårdare, om viljan verkligen fanns. Till skillnad från diskussionerna om hur inhyrning ska regleras har deltidsproblemet hamnat i skymundan, både fackligt och massmedialt, anser hon.
– För medlemmarna är det här en jätteviktig fråga. Men någonstans mot toppen minskar engagemanget. Bemanningsfrågan berör främst lagren, där det framför allt jobbar män. Ofrivilliga deltider finns i butikerna, där de flesta anställda är kvinnor. Att deltidsproblemet hamnar i skymundan är definitivt en könsfråga, säger Fia Gumpel.