– Avtalet gäller enbart fall där anställda sagts upp efter den 1 april i år, förklarar Handels avtalssekreterare John Haataja.
Det nya kollektivtalet mellan Handels och Svensk Handel som gäller från 1 april reglerar frågan om inhyrning i samband med att det finns uppsagd personal som har rätt till återanställning enligt las. Ett företag som vill anlita bemanningsföretag i det läget måste förhandla med det lokala facket, och frågan kan i sista hand avgöras i en skiljenämnd.

På vin- och spritlagret Lagena i Jordbro begärde klubben förhandling enligt det nya avtalet eftersom det sedan förra året finns uppsagda med återanställningsrätt samtidigt som företaget anlitar bemanningsföretag. Förhandlingar har pågått under veckan och fackklubben har samrått med en lokal ombudsman från Handels Stockholmsavdelning. Klubben krävde att tidigare uppsagda ska få återanställning på exempelvis semestervikariat i stället för att jobben besätts med inhyrd personal. Företaget nekade, och förhandlingen slutade i oenighet.

Enligt inhyrningsavtalet ska arbetsgivaren då föra frågan till nämnden för inhyrning, men så kommer inte att ske i Lagenas fall. Handels avtalssekreterare John Haataja förklarar att det inte räcker att uppsagda har gällande återanställningsrätt när det nya avtalet träder i kraft. Avtalet gäller enbart fall där själva uppsägningen har skett efter 1 april i år.
– Vi är överens med Svensk Handel om att avtalet inte har någon verkan bakåt i tiden. Det är bra att man förhandlar lokalt, men om parterna blir oense så kommer frågan inte att prövas i nämnden för inhyrning, förklarar John Haataja.

Patrik Olofsson, klubbordförande på Lagena, är besviken.
– Det där är inte vad som står i avtalet, utan är en muntlig överenskommelse mellan Handels och Svensk Handel som träffades efter att de fick veta att vi ville ha vårt fall prövat. Det slår undan benen på medlemmar i Handels som såg en chans att få tillbaka sitt jobb.
Några nya fall är ännu inte kända för Handels, och det lär därför dröja innan det nya avtalet om inhyrning prövas i skiljenämnden.

Läs tidigare artikel: Lagena först ut att pröva nya avtalet om inhyrning