Helgdagar är arbetsfria enligt kollektivavtalet för lagerarbetare. Ändå tvingades anställda på Icas centrallager i Västerås att jobba påsken 2008. Handels stämmer därför Ica i Arbetsdomstolen på en miljon kronor för brott mot kollektivavtalet, i det här fallet partihandelsavtalet. Dessutom kräver förbundet 10 000 kronor per medlem till de drygt 200 medlemmar som arbetade under påsken.
– Arbetarna har ju väntat på det här, att ärendet äntligen ska komma upp till AD, säger klubbordförande Pontus Bergman.
Handels hävdar att lagararbetarna i Västerås hade rätt till ledighet med lön under helgdagar och att allt arbete på helgdagar skulle ske på frivillig basis. Allt schemalagt arbete skulle förhandlas. Ica har en annan uppfattning och menar att de inte har brutit mot några arbetstidsregler. Eftersom parterna ha inte kunnat komma överens prövas fallet nu i Arbetsdomstolen, AD.
– Företaget gjorde samma sak igen till midsommar och någon gång under hösten och till julen 2008. De tvisterna vilar nu för vi avvaktar hur det ska gå med det här ärendet, säger Handels ombudsman Mikael Segel direkt från förhandlingarna i AD.
Från och med februari 2009 gäller ett nytt företagsavtal för Ica som ger företaget rätt att förlägga arbetstid dygnet runt alla dagar i vecka. Tvister liknande dem från 2008 blir alltså inte aktuella framöver.
Dom meddelas den 16 juni.