Minderåriga får bara jobba i utgångskassa och sälja tobak, öl och läkemedel om de har en handledare som är myndig. Detta har skrivits in i kollektivavtalen för runt 200 kooperativa butiker. Kravet kom från facket, och Camilla Norrgård som är klubbordförande på Coop Forum i Avesta var med och förhandlade fram det med motparten arbetsgivarföreningen KFO.
– De sa ja till det kravet ganska på en gång.
På Coop Forum Avesta finns 20 kollektivanställda och 14 studerande som jobbar extra. Fyra av dem är under 18 år. Facket och arbetsgivaren är ense om att handledaren kan vara vem som helst i butiken som är myndig. Däremot tror fackklubben att det blir svårt att enas om var handledaren ska befinna sig. I närheten eller ute på golvet? Som butiken har det i dag är det inte tillräckligt, anser facket. På kvällar och andra lugna tider är en av kassorna, alltid samma, och kundtjänsten bemannade. I kassan jobbar minderåriga.
– De i kassan kan inte alltid få hjälp av kundtjänsten, personalen där kan inte bara lämna sina kunder. Dessutom är avståndet långt och det hänger banderoller emellan. Det är inte säkert att de ens ser ett rån. Jag hoppas att det blir skillnad med avtalet. Det gäller att det blir bra tolkat från början, säger Camilla Norrgård.

Ann-Sofie Andersson brukar jobba i kundtjänsten och hon tycker att det är svårt att ge stöd till den i kassan.
– Skulle jag vara 17 år och ny i kassan skulle jag inte känna mig trygg om den jag hade närmast var någon på golvet eller en i kundtjänsten 20 meter bort.
En äldre arbetskamrat på nära håll behövs för att bringa trygghet vid de allt vanligare rån-, hot- och våldssituationerna, tycker fackklubben.
– Vi hade ett rån i höstas. Arbetsgivare måste tänka till vad de utsätter unga för, säger skyddsombud Cecilia Karlsson.
Även arbetsgivaren har mycket att vinna på att det finns en äldre kollega nära. De kan hjälpa till när kunder ställer frågor som kan vara svåra att svara på när man jobbar sällan.
– Avesta är en liten stad, jag hör folk säga att det inte är någon idé att gå hit eftersom personalen inte alltid kan svara på frågor. Det är inte kul, säger Camilla Norrgård.

Stormarknadschef Björn Lindström säger att frågan om minderåriga i kassan kommer att tas upp på mötena med fackklubben hädanefter, nu har frågan fått tyngd. Däremot anser han det oklart var handledaren ska befinna sig.
– 20 meter mellan kundtjänsten och kassan – räcker det? Jag har inget emot regleringen, bara det blir tydligt, säger Björn Lindström.
Något han däremot tycker är dåligt är att begränsningen för minderårigas kassaarbete bara skrivits in i kollektivavtalen för kooperativa butiker, och inte för privata.
– Varför ska Ica-butiken bredvid ha andra regler än min matbutik? Det är konkurrensmässigt fel. Men kanske sätter detta normen för nästa avtalsrörelse, säger Björn Lindström.

Fackklubben vet inte hur de minderåriga själva ställer sig i frågan, de träffas knappt. När de yngre kommer framåt kvällskvisten går många fast anställda hem. Fackets lösning är att de under 18 år bara ska jobba i kassan då fler än en är öppen, annars kan de vara på golvet. Helst av allt hade de velat att de inte jobbade i kassan alls.
– Det är en utsatt miljö. Och det skulle vara logiskt att inte få sälja varor som kräver att man är 18, när man själv inte är det. Det är dubbelmoral, säger Camilla Norrgård.
Avtalets formulering: ”Vid arbete i utgångskassa utan handledare, och där hantering sker av varor som kräver kontroll av ålder, ska man vara 18 år fyllda.”.