Jag jobbar i en butik och har gjort det sen maj 2009, på vikariat men minst 60 timmar i månaden. Nu har två stycken sagt upp sig från arbetet och en tjänst finns ledig. Då ska min chef lägga ut jobbet på arbetsförmedlingen. Han vet att jag vill ha jobbet. Får han göra så? Hoppa över mig och anställa en ny? Det känns väldigt konstigt och jag är väldigt besviken.

Besviken

Svar: Enligt lagen om anställningsskydd (las) ska arbetsgivaren lämna besked om lediga tillsvidareanställningar till personer som har en tidsbegränsad anställning. Detta kan göras genom att informationen görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.Denna regel finns för att personer med tidsbegränsad anställning ska ges möjlighet att söka lediga tillsvidareanställningar. Det finns däremot ingen regel som ger personer med tidsbegränsad anställning förtur till dessa lediga tjänster.
I las finns dock regler om företrädesrätt till återanställning för personer som sagts upp på grund av arbetsbrist. En förutsättning är att man har varit anställd i sammanlagt tolv månader under de senaste tre åren.
I las finns också regler om att deltidsanställda har företräde till en anställning med högre sysselsättningsgrad, om man anmält intresse om detta. I praktiken innebär det att arbetsgivaren inte kan nyanställa någon annan om det finns personer med tillräckliga kvalifikationer som har företrädesrätt till återanställning eller till utökad sysselsättningsgrad.

Linda Palmetzhofer
Ombudsman