Klubbstyrelsen hade just hämtat husvagnen som skulle vara strejkledningskontor när Handels och Svensk Handel den 7 april enades om ett nytt avtal i sista stund. Lagerarbetarna slapp strejka för att arbetsgivare inte ska kunna säga upp fast anställda och ersätta dem med personal från bemanningsföretag – så som Dagab gjort.

Företaget sade 2008 upp 35 anställda i Borlänge när plockningen av torra livsmedel flyttades till Jordbro. Många av de uppsagda fick då komma tillbaka som ringvikarier på färskvarulagret. Men hösten 2009 valde Dagab att i stället anlita bemanningsföretaget Proffice, där vikarierna uppmanades att söka jobb.
I mbl-förhandlingarna protesterade klubben och föreslog att Dagab hellre skulle anställa vikarierna på deltid. Men de fick inget gehör och sedan dess kompletteras de cirka 70 lagerarbetarna av personal från Proffice. Främst på dagar med stora varuflöden, och på eftermiddagsskiftet som är minst populärt bland de fast anställda.

Dagabs och Proffices anställda gör samma jobb, men fackklubben har inte rätt att förhandla för de inhyrda som har en annan arbetsgivare och ett annat avtal, bemanningsavtalet. Det fackliga arbetet försvåras när personalgruppen splittras, men klubbens motstånd handlar enligt ordförande Kari Tikkanen främst om solidaritet med de inhyrda.
– Det är fel att de ska ha sämre villkor än vi, säger han och syftar på att de inhyrda bland annat har svårt att planera sin arbetstid.
Huvudskyddsombudet Ulf Lindengård berättar om inhyrda som tvingats jobba för många timmar, men inte protesterat.
– De vågar inte ställa krav av rädsla att inte bli inhyrda igen.
Måste förhandla

Enligt nya avtalet ska arbetsgivaren förhandla med facket om denne vill anlita bemanningsföretag samtidigt som det finns uppsagda med återanställningsrätt (se faktaruta). Hade avtalet funnits
i höstas hade aldrig Proffice kommit in på Dagab, tror Kari Tikkanen.
– Företaget måste motivera varför de inte kan återanställa i stället. Hotet om skadestånd gör att arbetsgivaren anstränger sig för att komma överens med klubben, säger han.
Helst hade han sett att avtalet haft en gräns på max 10 procent inhyrd personal, så att företag inte permanent kan ersätta en stor del av personalen med bemanningsföretag. Men nu ger de den här lösningen en chans.
Dagabs ledning vill inte kommentera hur det nya avtalet påverkar deras användning av bemanningsföretag.

Vad tycker då de inhyrda själva?
Få av dem vill prata med Handelsnytt, men Patrik Andersson, som var klubbordförande på Dagab tills han blev uppsagd, säger:
– Jag har hellre heltid på Proffice än deltid på Dagab. Största problemet för oss inhyrda är att fast personal betraktar oss som andra rangens anställda.