– Vi inväntar vad som kommer fram mellan Unionen och Svensk Handel, som sitter i medling just nu. Under tiden diskuterar vi bara lite smådetaljer, men inte lönerna, säger Elsie Mann som förhandlar för Handels.
Handels krav i övrigt följer LO-samordningen vad gäller låglönepotter och inflytande vid inhyrning.

Avtalet gäller i dag drygt 1000 medarbetare, tjänstemän inom Coop och begravningsfirman Fonus. Medlemsantalet har sjunkit drastiskt de senaste sex åren. År 2004 fanns nästan det dubbla antalet medlemmar på avtalet, 1896 stycken. Medlemstappet har flera orsaker, säger Elise Mann.
– Stora omorganisationer och uppsägningar av tjänstemän inom Coop är en orsak. Sedan tror jag att många chefer inom Coop inte vill vara med i samma förbund som sina anställda. Det tycker jag förstås är synd. De går på två olika avtal och det är inte samma ombudsmän som förhandlar för dem, säger hon.