– Det viktigaste nu är att LO får till ett bra, enhetligt avtal för förbunden. Inte som i avtalsrörelsen, där de nu har olika bestämmelser för hur de får använda bemanningsföretag, säger Patrik Andersson, Handelsmedlem som jobbar på Proffice i Borlänge.

Bemanningsavtalet är gemensamt för alla LO-förbund, eftersom de anställda kan hyras ut till arbetsplatser med olika avtal. Lönen sätts inte i avtalet utan ska vara genomsnittet av lönerna för de som är anställda på företaget som hyr in.
Men i vårens avtalsrörelse har fackförbunden kommit fram till olika överenskommelser för hur bemanningsföretag ska användas på arbetsplatserna. I Handels nya kollektivavtal gäller att bemanningsföretag inte får anlitas mer än fem veckor när det finns anställda med återanställningsrätt på arbetsplatsen. Det kommer att försvåra för de som jobbar på bemanningsföretagen, säger Patrik Andersson.
– Handels har gjort ett generalfel. Jag är också handelsmedlem och visst, jag är helst anställd på heltid av företagen jag utför jobbet åt. Men jag jobbar hellre fast heltid på ett bemanningsföretag än är vikarie. Jag tycker inte om att bemanningsföretaget måste förhandla på nytt redan efter fem veckor. Det kan ge oss mycket kortare uppdrag.

Visst finns önskemål om vissa förändringar i bemanningsavtalet, säger Patrik Andersson. Det vore till exempel skönt om det gick att reglera hur länge man som anställd måste vänta vid telefonen för att bli inringd på jobb,
– Men det är svårt att reglera den i avtal. Olika jobb har så olika förutsättningar.

Även Henrik Bäckström, förbundsdirektör på arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen inom Almega, anser att LO-förbundens olika uppgörelser om inhyrning kommer att ställa till problem för både bemanningsföretagen och deras anställda. I dagens avtal är fasta heltider utgångspunkten. Men kortare uppdrag innebär tryck på kortare anställningar. Det blir en viktig fråga i avtalsförhandlingarna, säger han.
– I och med att flera fackförbund har fått begränsningar på fem veckor när de har uppsagda med återanställningsrätt kan det bli svårare för bemanningsföretagen att erbjuda fasta heltider. När vi tecknade bemanningsavtalet för tio år sedan var det med syftet att företagen skulle kunna göra det. Till det nya avtalet måste vi se över effekterna av de här begränsningarna.

Men Thomas Holm, Handels representant i förhandlingarna, tycker att arbetsgivarna kommer med svepskäl.
– Att företag inte får hyra in hur som helst när det finns uppsagda har extremt liten påverkan på bemanningsföretagen i stort. Det hade varit annorlunda för ett par år sedan, när alla företag la jättevarsel. Då hade få kunnat ta hyra in under långa perioder utan att förhandla. Men om företagen skulle drabbas igen av omfattande nedskärningar så måste ju bemanningsföretagen kunna säga upp anställda på samma sätt som alla andra tvingas göra.

Han anser att det var nödvändigt för de olika fackförbunden att anpassa reglerna för inhyrning utifrån deras egen situation.
– För vissa har inhyrning inte ställt till med några problem alls, för andra har det varit jättestort.

LO-förbunden kommer att försöka få igenom ett nytt sätt att bestämma garantilön, alltså den lön de anställda får när de inte har några uppdrag. I stället för att få 90 procent av de tre senaste månadernas inkomst vill facken att garantilönen ska vara 100 procent av genomsnittslönen. De vill också att fackliga ombud lättare ska kunna komma in på företagen och kontrollera att de anställda får rätt löner.

De anställda ska också få inskrivet i avtalet att passningstid och arbetstid tillsammans får vara högst 40 timmar per vecka. Allt annat ska räknas som övertid, om LO-facken får sin vilja igenom. I dag är det inte inskrivet i avtalet hur passningstid och arbetstid förhåller sig till varandra.

Fakta:
En representant vardera från Handels, Kommunal, Seko, IF Metall, Transport och Byggnads, ska förhandla med Bemanningsföretagens representanter. Innan ett avtal kan tecknas ska det förankras i samtliga LO-förbund. Denna vecka träffas parterna för att ”känna på varandra” innan de formella förhandlingarna kommer igång nästa vecka.

Det gamla avtalet tecknades 2007 och löpte ut den sista april i år. Det gäller dock tills ett nytt avtal är klart, om ingen av parterna väljer att säga upp det. Uppsägningstiden är då en vecka.