För att öka omsättningen införs nu ett bonussystem för medarbetarna. Bonusen baseras på om omsättningen blir bättre jämfört med samma månad året innan.
– Jag tror att det kommer att funka bra, det blir en sporre att jobba ännu bättre, man känner sig uppskattad, säger Heidi Fredensborg, fackombud som arbetat sex år i butiken i Höör i Skåne.
Bonusbeloppet grundas på arbetade timmar i butiken. Övertidsarbete ger ingen bonus. Den som arbetar heltid kan som mest få 2600 kronor, om omsättningen gått upp med femton procent eller mer. Tio till femton procent ger 1700 kronor och fem till tio procent 850 kronor. Mindre ökning är så ger ingen bonus. För deltidsarbetande anpassas bonusen efter hur mycket man arbetat.
– Det kan jag tycka är lite dumt. Oavsett om man arbetar 30 timmar eller heltid så gör alla sitt bästa för butiken. Dessutom är det ju bara butikschefen och ställföreträdande som har heltid. De borde vara lika för alla. Fast det kanske blir svårt med de som bara jobbar extra tio timmar i månaden eller så, ska de då få lika mycket
Det är företaget som bestämt om bonussystemet men Handels är positivt. Om systemet inte ger önskad effekt på försäljningen kan det dras tillbaka med en månads varsel.