Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Birgitta Eriksson har ställt en skriftlig fråga om rån, hot och våld som arbetsmiljöproblem till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (M). Främst lyfter hon problemen för butiksanställda. Birgitta Eriksson efterlyser en begränsning av riskfyllt ensamarbete och en 18-årsgräns för kassaarbete.
– Åldersgräns tycker jag behövs kvällstid. När det handlar om sådana här risker ska det vara erfaren personal i kassan, inte ungdomar. Professionaliteten är bra för att skydda sig, säger Birgitta Eriksson.
– Först och främst vill jag att regeringen nu ska uppmärksamma problemet. Butiksrån är ingen enstaka företeelse, nära 1 200 butiksrån skedde förra året och de ökar. Det kan få sådana konsekvenser för den anställde.

Riksdagens ledamöter kan ställa skriftliga frågor till ministrarna för att kontrollera regeringen. Ministrarna svarar skriftligt. Än har inget svar kommit på Birgitta Erikssons fråga.