Handels har nu slutit avtal för lagerpersonal och chaufförer på medlemsföretag inom arbetsgivarorganisationen Almega. Handels har totalt 383 medlemmar som omfattas av det nya avtalet inom Almega Tjänsteföretagen och Medieföretagen, till exempel på Strömberg distribution och Tech Data.
Avtalet löper från första april 2010 till sista mars 2012. Parterna har enats om att lönerna höjs första april i år och nästa år. Löneutrymmet är 405 kronor i månaden första april 2010 och 425 kronor första april 2011. Summorna är detsamma som för de stora grupperna av lagerarbetare inom till exempel Ica. Första året ska hälften av utrymmet fördelas generellt och hälften lokalt. Andra året ska 60 procent fördelas generellt. Även i övrigt ligger överenskommelsen i linje med det stora avtalet för lageranställda, partihandelsavtalet med Svensk Handel.
I Almegaavtalet har parterna bland annat också reglerat arbetstidens förläggning där dygnsvilan skrivits in och helgersättning på nationaldagen. Övertidsersättningen höjs också.