Nästa vår håller Handels kongress. Den är Handels högsta beslutande organ och bestämmer vilka frågor Handels ska jobba med de närmsta fem åren. Den består av 250 framröstade representanter från alla avdelningar.
I slutet av april lanserade Handels två kanaler på sin hemsida där alla medlemmar kan göra sina röster hörda inför kongressen; diskussionsforum och storytelling. På diskussionsforumet kan medlemmar diskutera med förbundets styrelse inför kongressen. Förbundsstyrelsen har delat in sina förslag i fyra stora områden, Handels vår organisation, Handels på arbetsplatsen, Handels i samhället och Handels i världen och vill nu veta vad medlemmarna tycker. Den som är medlem kan på hemsidan ta del av förslagen för dessa områden.
– Vi vill öppna upp debatten och förbundsstyrelsen kommer att fungera som moderatorer så att det blir ett samtal. Om vi får många synpunkter åt ett håll måste vi ju beakta dem men åsikter på forumet är inte som en motion, säger Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson.
Storytelling betyder att medlemmen berättar en egen historia på temat ”den gången du tänkte ´vilken tur att Handels finns´”. Exempelvis kan det handla om att ha fått hjälp att få semester den tid det passade bäst eller att ha fått gå en kurs som gett något. Man får gärna skicka med en bild och historien publiceras när webbredaktören godkänt den. Alla bidrag deltar i en tävling som avslutas 31 mars nästa år. De fem bästa bidragen belönas med en kamera, minidator eller en iPhone. Priserna delas ut i samband med kongressen 2011.
Gå in på www.handels.se, välj Handels kongress 2011 så finns länkar till diskussionsforum, storytelling och förbundsstyrelsens förslag.