Det så kallade postorderavtalet gick ut den sista mars men först den 23 juni kan Handels och Svensk Handel påbörja förhandlingarna. Ännu har varken Handels eller Svensk Handel fört fram några krav på vad de vill att det nya postorderavtalet ska innehålla.
– Men jag vill se en reglering av hur postorderföretag får hyra in personal från bemanningsföretag. Gärna i linje med avtalet för lagerpersonal inom partihandeln som Handels tidigare i år slöt med Svensk Handel, säger Lennart Bäck som är en av Handels förhandlare.

Enligt det avtalet måste en arbetsgivare som vill anlita bemanningsföretag när det finns uppsagda med rätt till återanställning förhandla med facket om inhyrningen. Om parterna inte kan enas ska en skiljenämnd avgöra om inhyrningen strider mot rätten till återanställning. Arbetsgivaren kan i så fall bli skadeståndsskyldig.

Postorderavtalet gick ut den sista mars och omfattar runt 685 handelsmedlemmar, varav flertalet jobbar på Haléns, Ellos och H&M:s lager i Borås.