– Först fick vi höra att arbetsgivarna skulle göra vad de kan för att vi som har småbarn skulle fixa det här. Men sedan hände ingenting. ”Se dig om efter ett nytt jobb”, fick jag höra, säger Jonas Andersson Maxe, en av de anställda som fått problem i och med bytet till tvåskift.

I oktober förra året informerades de anställda om att lagret behövde öka sin kapacitet och skulle gå över till tvåskift. De har tidigare jobbat på så kallad förskjuten arbetstid, mellan 8 och 17 två veckor i rad och var tredje vecka börjar de antingen en eller två timmar senare. Tvåskiftet innebär i stället att de varannan vecka börjar klockan kvart i sex och jobbar till tre, varannan vecka jobbar de mellan tre och elva på kvällen. För det utgår ett skiftstillägg på 2000 kronor extra i månaden.

Jonas Andersson Maxe har sin dotter boende hos sig varannan vecka, och för att kunna vara med henne på kvällarna måste han jobba morgonpasset de veckor hon bor hos honom. Men dotterns förskola öppnar först klockan sex, en kvart senare än han ska vara på plats på jobbet. Han har därför bett om att få förskjuta arbetstiden på sitt dagskift med en timme. Men företaget vill inte gå med på förändringen. Han är inte ensam om att känna sig överkörd, enligt fackklubben på arbetsplatsen.
– Det är ingen som har sagt upp sig, men de som jobbar här som har barn har antingen fått acceptera mindre tid till familjen eller att gå ner i arbetstid, säger Staffan Callert, klubbordförande på Mekonomen.

Klubben har försökt förhandla fram möjligheten att få börja och sluta dagskiftet en timme senare. På Mekonomens centrallager i Strängnäs finns cirka 120 anställda och företaget hyr dessutom in personal via ett bemanningsföretag för att täcka upp dagtid.
– Det finns alltså folk att byta timmar med, säger Staffan Callert.

När de inte kom någon vart i förhandlingarna tog de kontakt med Sören Söderman, lokal ombudsman i Västerås, som valde att driva frågan vidare centralt. Men inte heller i de centrala förhandlingarna kunde de komma överens.
– Personligen tycker jag att det självklart borde vara möjligt att fortsätta jobba heltid och bara förskjuta arbetstiden, åtminstone så länge företaget anlitar bemanningsföretag dagtid. Det är svårt att säga hur långt lagtexten räcker, men jag ska givetvis pröva möjligheten att gå vidare med det här på något sätt, säger Sören Söderman.

Jonas Andersson Maxe har jobbat dagskift under tiden förhandlingarna mellan facket och företaget har pågått. Nu går han över till tvåskift och därmed också ner i arbetstid.
– Jag förlorar kanske inte några pengar på att gå ner i tid, men jag får heller ingen ersättning för kvällsarbetet. Sedan är det också en principfråga. Jag borde kunna jobba heltid som småbarnsförälder, och som ensamstående behöver man ju pengarna, säger Jonas Andersson Maxe.

Anders Molander, som är inköps- och logistikchef på Mekonomen, vill inte gå in på varför det inte går att förskjuta arbetstiden utan att gå ner i tid. Han anser att parterna har kommit överens i de centrala förhandlingarna.
– Handels och Svensk Handel har fört den diskussionen och kommit fram till den här lösningen. Mekonomen har erbjudit två anställa som behöver börja arbetet senare på morgonen att gå ner i arbetstid enligt föräldraledighetslagen, precis som en ansvarsfull arbetsgivare bör göra, säger han.

Fakta:
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren vara beredd att aktivt göra åtgärder som gör det lättare för de anställda att kombinera jobbet med att vara förälder. Det finns dock inget som hindra en arbetsgivare från att förändra arbetstiderna.
Enligt föräldraledighetslagen har föräldrar till barn under åtta år rätt att gå ner i arbetstid med 25 procent.