När Hemköp Fellingsbro i Lindesberg fick besök av Arbetsmiljöverket upptäcktes flera brister. Butiken har inget brandlarm. De anställda vet inte heller vad de ska göra om det börjar brinna, de har inte fått utbildning eller haft någon utrymningsövning. Det upptäcktes också att golvet har stora sprickor och gropar, och på flera ställen saknas golvbeläggning helt. Hängrännorna är felmonterade. I vintras bildades långa istappar som kunde fallit ner på någon. Isen och snön skadade plåttaket. Innan nästa vinter ska det kontrolleras.

Arbetsmiljöinspektör Elzbieta Jeppsson, som gjorde inspektionen, tycker det allvarligaste är att butiken saknar brandlarm, och inte har övat utrymning.
– Det är ganska allvarligt. Skulle det inträffa en brand har man inte möjlighet att uppmärksamma anställda och kunder på att det är fara. Det här måste åtgärdas, inget att diskutera.

Bristerna upptäcktes vid ett uppföljningsbesök om något helt annat, Elzbieta Jeppsson skulle kontrollera att Arbetsmiljöverkets tidigare ställda krav om säkerhet var uppfyllda. Alla krav var inte åtgärdade. Hemköp måste göra personalentrén säkrare, till exempel ska ingången vara upplyst så att man kan se om någon är utanför. Dessutom ska alla anställda ha säkerhetsutbildning.

Butiksägaren Andreas Fredriksson säger att bristerna ska åtgärdas. Alla anställda ska få säkerhetsutbildning en gång om året. Vid personalentrén har de satt upp belysning och tagit bort föremål som man kan gömma sig bakom. Ansvaret för det som återstår ligger på fastighetsägaren Boultbee, menar han.
– Vi ska flytta personalentrén mot gatan så att man kan gå ut på ett säkrare ställe där ingen kan gömma sig. I dag är den entrén nödutgång, men fastighetsägaren byter inte dörr. Det är hos fastighetsägaren problemet ligger, säger Andreas Fredriksson.
Anställda Malin Karlsson tycker också att butiken har ryggen fri.
– Vi har blivit orättvist behandlade, det tycker jag som anställd också. Det är ingen som lider här. Men kanske blir vi blinda, vi som jobbar här.

Hemköp i Fellingsbro har 15 anställda. Senast 30 augusti ska butiken redovisa vad de ska göra för att uppfylla kraven om brandsäkerhet och golv. Ärendet om säkerhetskraven kommer Arbetsmiljöverket att följa upp.