Hur började projektet?
Det fanns inget Handels i Malaysia och de ville ha hjälp att bilda ett. Vi har ju ett kongressbeslut på att vi ska arbeta internationellt så vi tog reda på vad man kunde göra för att hjälpa till och då var Malaysia aktuellt. Vi var nere 2007 första gången.

Vad gör ni?
Vi har hjälpt dem att bilda ett Handels i Malaysia, UNI Com, där också bankanställda och vakter i butikerna ingår. Vi berättar hur det fackliga arbetet fungerar här och hjälper dem att organisera sig. I huvudstaden Kuala Lumpur finns många stora kedjor och det finns en enorm potential, personaltätheten är många gånger högre än här hemma.

Hur går det?
Det går helt fantastiskt bra. De har redan 20 000 medlemmar och satsar nu på att värva. UNI Com får inte gå in på arbetsplatserna så de står utanför och informerar om kommande möten de ska ha. Responsen från de som arbetar där nere i projektet är enorm, det finns en sådan driv och förhoppningar om framtiden. Idag är arbetstagarna utsatta, det finns inga lagar som skyddar dem.

Hur ser framtiden ut?
Nu ska UNI Com bilda en förbundsstyrelse och fortsätta värva. De ska försöka få till ett kollektivavtal också. Ännu så länge finns projektet bara i Kuala Lumpur, man måste börja någonstans. Pengarna kommer från LO-TCO Biståndsnämnd och jag ska ner i november igen.