Systembolagets dotterbolag Lagena är till salu. Än är ingen köpare klar, men affären ska vara genomförd i år. Fackklubben har önskemål inför försäljningen, bland annat att den nya ägaren stannar i lokalerna i Jordbro utanför Stockholm.
– Försäljningen går i rask takt, men vi vet egentligen väldigt lite om konsekvenserna. Vår uppgift är nu att försöka bevaka så att alla regler följs, säger vice klubbordförande Matti Holopainen.

Hur försäljningen kommer att påverka lagerpersonalen och chaufförerna på Lagena kan inte heller Systembolaget uttala sig om i nuläget.
– När Lagena säljs blir det per automatik ett övertagande av verksamheten, då finns det tydliga spelregler vad gäller personalen. När det gäller lokaler är ambitionen är att hitta en köpare som vill ingå ett långt hyresavtal eller ta över fastigheten, men vi ställer inga krav på det, säger Lennart Agén, Systembolagets presschef.
När en verksamhet övergår till en annan arbetsgivare säger lagen att personalen har rätt att följa med.

Anledningen till försäljningen är att Systembolaget vill koncentrera sig på detaljhandelsverksamheten i stället för på lagerverksamhet, enligt Lennart Agén. Ett annat skäl han anger är att Lagena ska kunna konkurrera på samma villkor som andra liknande verksamheter.
– I dag har vi begränsad möjlighet att utveckla Lagena i och med att Systembolagets riktlinjer medför en del begränsningar, även för Lagena. Till exempel möjligheten att distribuera annat än alkohol. Så med en ny ägare öppnas kommersiella dörrar som tidigare varit stängda, säger Lennart Agén.

Samtidigt som det letas köpare till Lagena har lagret återanställt 20 personer av dem som förra året blev uppsagda. De är semestervikarier.