Ny statistik från Arbetsmiljöverket visar att under åren 2004 till 2008 drabbades anställda på bemanningsföretag i högre grad än andra anställda av arbetsskador. 10 av 1000 inhyrda fick arbetsskador som ledde till sjukfrånvaro 2008, jämfört 6 av 1000. Farligast var det för inhyrda truckförare.

För att köra truck krävs kunskap och det är arbetsgivaren som är skyldig att se till att personalen har tillräcklig truckkunskap, i de inhyrdas fall är arbetsgivaren bemanningsföretaget. Men det inhyrande företaget ansvarar för att de inhyrda kan tillräckligt för att köra just arbetsplatsens truckar.
– Det företag som hyr in har ett stort ansvar. Ofta händer en olycka för att de inhyrda är ovana vid arbetsplatsen. De vet inte hur säkerheten på den arbetsplats som de för tillfället befinner sig på fungerar. Därför måste de som hyr in personal introducera de inhyrda noga, säger Carl Axel Sundström på Arbetsmiljöverket.

För två år sedan gjorde Arbetsmiljöverket en stor granskning av arbetsmiljön på lagerarbetsplatser. Vanliga brister som då upptäcktes var exempelvis skadade pallställningar, men även otillräckliga kunskaper hos truckförarna påträffades.
– Det förekommer att lagerarbetare kör truck fast de saknar tillstånd och inte har tillräcklig utbildning, säger Carl Axel Sundström.

På Icas lager i Arlöv utanför Malmö får alla, inhyrd som anställd, samma företagsspecifika utbildning, enligt huvudskyddsombudet Joakim Christiansen. I snitt jobbar det runt tio inhyrda per dag på lagret, beroende på hur mycket som finns att göra. Utbildningen på 40 timmar innehåller bland annat ett avsnitt om truckkörning.
– Men det är klart tas nya säkerhetsregler upp på ett morgonmöte och de inhyrda inte är där missar de informationen. Men de får oftast veta det senare under dagen, säger Joakim Christiansen.

Utbildning till trots, ingen av dem som jobbar på lagret är förskonad från olyckor. Truckförare har kört in hyllställningar, trillat av trucken och skadat ryggen och de har halkat på hala golv där någon tappat ett paket juice.
– Hala golv är inblandade i det flesta av våra olyckor, säger Joakim Christiansen.

När en olycka sker görs en utredning. Olyckan rapporteras även till Arbetsmiljöverket som även de gör en utredning. Det senaste halvåret har Arbetsmiljöverket varit på lagret två gånger. I februari bröt en truckförare nyckelbenet. Bara en månad senare hände ytterligare en olycka. Då gjordes en riskanalys för hela truckverksamheten.
För att förhindra skador bär lagerarbetarna olika kläder och skor beroende på vad de ska göra. Jobbar de i kylarna har de varma jackor. Handskar behövs när de ska skära upp kartonger. De som hyrs in får utrustningen av Ica.
Detta orsakade arbetsskadorna: Truckar, hala golv, förpackningar, varukartonger, handhållna slipmaskiner och skadade pallar. Källa: Arbetsmiljöverket.