– Löneökningen blev något bättre än den som blev mellan Unionen och Svensk Handel, som vi inväntade innan vi tog tag i förhandlingarna, säger Elsie Mann som förhandlat för Handels.

Avtalet ger en löneökning på 402 kronor från 1 april i år, och 543 kronor från 1 april nästa år. Det innebär en löneökning på 3,5. Av dessa pengar ska minst 200 kronor gå till varje anställd, övrigt ligger i en pott och delas ut i lokala förhandlingar. De som tjänar under 21 300 kronor får minst 328 kronor per månad första året och andra året ska de med lön under 21 700 garanteras 333kr, som en del i LO:s låglönesatsning.

Lösningen för inhyrning följer i stort Handels övriga avtal. Om ett företag vill hyra in när de har uppsagt personal med återanställningsrätt måste de förhandla med facket. Däremot kommer det inte att finnas en nämnd att vända sig till om parterna inte är överens. I stället ska det regleras helt genom förhandlingar.
Avtalet gäller drygt 1000 medarbetare, tjänstemän inom Coop och Fonus.