– Att göra a-kassan obligatorisk och flytta över administrationen till staten är att gå åt fel håll, sa Pär Andersson, jurist på Svenskt näringsliv vid en diskussion igår när a-kassornas samorganisation, SO, hade årsmöte.
Pär Andersson var inbjuden till årsmötet för en diskussion med Sven-Erik Österberg, S-gruppledare i riksdagen. Utgångspunkten för samtalet var självklart den heta frågan om obligatorisk a-kassa, som alliansen nu ser ut att göra till en valfråga. FP-ledaren Jan Björklund hade på morgonen uttalat sig i radions Dagens Eko och sagt att a-kassan både ska vara obligatorisk och ha en differentierad avgift. Det vill säga att även om staten har hand om försäkringen ska de som jobbar i branscher med hög arbetslöshet bidra mer till finansieringen och som idag få en högre avgift. Motivet till detta är att hålla nere lönerna, angav Björklund i radio.
– Det är bra att Björklund säger det här, så att det kommer fram. Vi vill istället ha en frivillig och solidariskt finansierad försäkring. Lyfta taket och få ner avgiften och göra den solidarisk, sa Sven-Erik Österberg.

Två saker var S-politikern och Svenskt Näringslivs jurist ense om: De vill inte ha en obligatorisk a-kassa. För S handlar det om att slå vakt om den svenska modellen, som tjänar på ett starkt fack. Om a-kassan som idag knyts till branscher och deras fackförbund hålls medlemsantalet i facken uppe. Då är det lättare att hålla lönerna uppe och ha a-kassan som en omställningsförsäkring med goda villkor, resonerar S och fackförbunden.

För Svenskt Näringsliv handlar det om att slå vakt om frivilligheten, alla ska inte behöva betala till något de kanske inte vill ha eller inte kan utnyttja. Sen tycker man att det vore bra om försäkringen blir konkurrensutsatt. Facken kan gärna få vara med och konkurrera med försäkringsbolagen om att ta hand om försäkringen. Det avvisades helt av Sven-Erik Österberg.
– Det handlar om ideologi, vem ska tjäna pengar på försäkringen. Det är ingen privat aktör som går in i detta utan att tjäna pengar, sa han.
– A-kassan och facken håller ihop den svenska modellen. Om man vill slå vakt om kollektivavtalen så bör man koppla a-kassan till facket.
Men Pär Andersson tyckte visst att han håller på den svenska modellen.
– Om vi ville försvaga facken skulle vi ju vara för en obligatorisk försäkring med en statlig administration, påpekade han och fortsatte med att lovorda samarbetet med facket.
– Tvärtemot i andra länder så är ju det svenska facket inte emot strukturomvandlingar. Genom kollektivavtalen har vi fått till en modell med olika trygghetsavtal som underlättar strukturomvandlingar. Det är ett skäl till att staten ska subventionera en grundförsäkring i a-kassan.
Sven-Erik Österberg höll med och konstaterade:
– Därför smärtar det så djupt när man vill slå sönder den här modellen.

Den andra frågan som båda herrarna var eniga kring gällde nuvarande skattesystem, som innebär att de som är arbetslösa betalar en högre skatt på samma inkomst än de som arbetar.
– Kronan ska beskattas lika, ett sånt här system skapar en knepig obalans, sa Sven-Erik Österberg.
– Nej, man ska inte använda skattesystemet som ett sätt att förstärka drivkrafterna att söka jobb, höll Pär Andersson med.