Efter tuffa förhandlingar fick Handels igenom större löneökningar för anställda på äggförsäljningsfirmor och ostföretag än vad tidigare avtal för anställda på lager gett.
De större löneökningarna ligger i linje med låglönesatsningen som LO-förbunden kommit överens om att driva i årets avtalsförhandlingar. Satsningen innebär att anställda på branscher med låg lön ska få mer. Hit räknas personal på äggförsäljningsfirmor och ostföretag men inte anställda på glassföretag.
– Det satt hårt inne men till slut fick vi igenom våra krav. De visste att vi skulle köra detta i botten, säger Mikael Segel på Handels förbundskontor som varit med och förhandlat fram avtalen.

För en heltidsanställd ger ägg- och ostavtalet en löneökning på 454 kronor per månad från 1 april i år, och 464 kronor per månad från 1 april nästa år. Ena hälften, – första året 227 kronor och andra året 232 kronor – är varje heltidsanställd garanterad. Andra hälften ligger i en pott och delas ut i lokala förhandlingar.
Alla tre avtalen reglerar hur bemanningsföretag får användas och följer Handels tidigare träffade avtal.

– Det känns jättebra, även om vi i dag på Svenska Lantägg inte använder bemanningsföretag. Men man vet aldrig hur det blir framöver, säger Kerstin Gustafsson som varit med och förhandlat fram avtalet för personal på äggförsäljningsfirmor.
Lönerna för anställda på glassföretag följer partihandelsavtalet. För en heltidsanställd innebär det en genomsnittlig lönehöjning med 405 kronor per månad från 1 april i år. Från 1 april 2011 höjs lönen med 425 kronor per månad.

De tre avtalen – ägg, ost och glass – rör 240 Handelsmedlemmar.