Handels och motparten Almega har förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för nära 260 medlemmar på fryshusföretag. Mathiaz Lindblad är en av dem. Han är jobbar på Bring Frigoscandia i Jönköping som lagerhåller och kör ut kylda och frysta livsmedel. Han är fackklubbens ordförande och tycker att det bästa med avtalet är överenskommelsen som gör det svårare att anlita bemanningsföretag om det finns personer med företrädesrätt till återanställning.
– Vi lyckades begränsa detta, så att arbetsgivarna inte kan göra vad de vill. Vi har inte haft problem med bemanningsföretag hos oss, men det är bra att det regleras i tid, säger Mathiaz Lindblad.
Överenskommelsen om bemanningsföretag följer det som Handels tidigare förhandlat fram för lager.

Kollektivavtalet gäller från 1 april 2010 till 31 mars 2012. Från april i år höjs löner och ackord med 405 kronor i månaden för en heltidsanställd. Hälften av ökningen, 202 kronor, är var och en garanterad. Resterande 203 kronor läggs i en lokal pott som fördelas efter vissa kriterier, exempelvis ansvar och erfarenhet. Från april nästa år är löneökningen 425 kronor i månaden, varav alla är garanterade 254 kronor medan 171 kronor är lokal pott. Om ingen begär förhandling om potten läggs summan ut lika till alla.

Minimilönerna höjs i år med 324 kronor i månaden, och från 1 april 2011 med 339 kronor. Det är 80 procent av höjningen av de utgående lönerna.
– Avtalet ligger i linje med det vi träffat med Svensk Handel för partihandeln, säger Mikael Segel, ansvarig ombudsman på Handels förbundskontor.

I det nya avtalet står det också att företag med truckkörning bör ha en trafiksäkerhetspolicy, att anställningstidstillägget höjs från 60 öre i timmen till 70 öre 1 april 2011 och att arbetsgivaren och facket kan komma överens om avsteg från det arbetstidslagen säger om dygnsvila.