Kjell Undén är ordförande i Svensk Handel i Sundsvall. Han är bekymrad över servicenivån i stadens butiker.
– Vi som representerar handeln måste ta ansvar, vara pigga och alerta. När man går runt och tittar bland butikerna ser man ibland trött personal som mest står och pratar med varandra. Det säljer inga varor. Kunderna är vår viktigaste tillgång.
Bakgrunden till behovet av bättre service är enligt Undén att många butiker i stan tappat i omsättning.
– Tuggummituggande är ett exempel på fel attityd. Men handeln är inget genomgångsyrke längre och vi måste leda våra anställda så att de fattar vad det handlar om.

På Handels avdelning i Sundsvall är man oförstående.
– Om detta vore ett så stort problem borde vi ju fått signaler från arbetsgivarna. Vi har inte hört något. Jag blir lite ställd, säger ombudsman Jan-Christer Jonsson.
Som han ser det är servicenivån i grund och botten en arbetsledarfråga.
– Det hela låter lite märkligt.
För att råda bot på problemen ska Svensk Handel i höst starta en utbildning för butikschefer och anställda i säljteknik och hur man bemöter kunder.