I de senaste kollektivavtalen för Coop-butiker sägs att minderåriga bara får jobba i utgångskassa om de har en handledare. Den kan vara vilken myndig arbetskamrat som helst. Skrivelsen lämnar det dock öppet för tolkning var handledaren ska befinna sig. Handels förste vice ordförande Susanna Gideonsson har tidigare sagt till Handelsnytt att den ska finnas i omedelbar närhet. Men arbetsgivarorganisationen KFO:s vd Arne Mårtensson menar att det räcker om handledaren finns någonstans i butiken.

På Coop Forum i Avesta har frågan tagits upp mellan fack och arbetsgivare då fyra anställda är under 18 år. De har enats om en tolkning och kommit fram till att minderåriga aldrig ska jobba i kassan när bara en kassa är öppen, vilket oftast är den första och sista timmen under dagen. Då får de jobba på golvet. Tidigare kunde de minderåriga sitta i kassan med närmsta kollega i kundtjänsten en bit bort. En äldre arbetskamrat på närmre håll behövs för att bringa trygghet vid rån-, hot- och våldssituationer, tycker fackklubben.
– Det är bra att vi fått klarhet i frågan. Nu får vi hålla koll på att det följs, säger Camilla Norrgård, klubbens ordförande.

Stormarknadschefen Björn Lindström är inte odelat positiv. Dels för att han tycker att åldern är en dålig måttstock på om man är mogen för kassaarbete. Dels för att han nu känner sig tvungen att anställa bara myndiga så att alla kan hoppa in överallt, närsomhelst. Med äldre personal ökar lönekostnaderna.
– Men det som är bra är att den dagen det händer något, då är det skönt att ha myndiga i kassan. Jag tycker att jag har ett större ansvar för dem under 18, säger Björn Lindström.

På Coop Forum i Falkenberg är fem av de anställda under 18 år i sommar. Där har man löst det som i Avesta, i alla fall över sommaren när alltid minst två kassor är öppna. Hur det blir till hösten är oklart. Facket planerar krafttag i frågan.
– Det räcker inte att bara en kassa är öppen och handledaren är en i kundtjänsten eller jouren. Jag står fast vid att handledaren ska vara så pass nära att man kan ha ögonkontakt. Vi får ha förhandling om detta. Jag är beredd att dra frågan vidare, säger Kerstin Rosell, klubbordförande i Falkenberg.