Inom ABF har Handels två kollektivavtal, ett för ombudsmän och ett för medarbetare på avdelningar och distrikt. För båda avtalen gäller 1,5 procent i löneökning från april 2010 och 2 procent från april 2011.
Avtalet för de runt 750 medarbetarna som inte är ombudsmän innehåller en låglönesatsning. De som varit anställda i minst två år och tjänar under 21 300 kronor garanteras första året 300 kronor mer i lön och andra året får de som tjänar under 21 600 minst 300 kronor. Tillägget för oreglerad arbetstid blir 4 444 kronor i månaden för medarbetare på ABF:s förbundsexpedition. För anställda på avdelningar, distrikt och samordningscentren blir tillägget 2 614 kronor.
Minimilönen för de runt 100 ombudsmännen blir 30 288 kronor från april i år, nästa år höjs den till 30 894 kronor.
För både ombudsmän och medarbetare förläggs hela löneökningen generellt första avtalsåret medan andra årets ökning delas i 40 procent generellt och 60 procent lokalt, efter att alla fått utbildning i lönesystemet. Ett nytt kriterium har införts i avtalet. I stället för att alla fått en fast summa för övertidsarbete förs de pengarna över till det rådande poängsystemet. Ingen kommer att få sin lön sänkt.
– Det är en långsiktig förändring eftersom avtalet har använts fel, säger ombudsman Hans Rosengren.
Parterna har också enats om en gemensam lönestatistik och ett moderniserat uppdragsavtal där bland annat traktamenten regleras. För ombudsmännen ska parterna också arbeta fram ett chefsavtal och en chefsutbildning.