Frågan om bemanningsföretagens roll på arbetsplatserna har varit minst sagt omdiskuterad inom LO-förbunden under vårens avtalsrörelse. I avtalet poängterar Handels att bemanningsföretag ska ses som ett viktigt komplement när den egna personalen tillfälligt inte räcker till. Men när Handels­nytt ringer runt till ett antal lager för att få en bild av i vilken utsträckning bemanningsföretag används visar det sig att ordet ”arbetstopp” oftast betyder kontinuerligt bruk över en längre period.
– Hos oss växte företaget 2007 utan att lagret fick fler anställda. När man inte har några marginaler på personalsidan blir det en konstant topp att täcka upp med bemanningsföretag, säger Markus Jonsson klubbordförande på restauranggrossisten Servera i Umeå.
Då hyrdes upp till 18 personer in dagligen på lagret som har cirka 100 anställda.
– I dag är det bättre. Det anställdes mer folk förra året och nu hyrs högst fem in per dag, säger Markus Jonsson.

Det är vanligt att grundbemanningen hålls låg, visar undersökningen. Vid minsta sjukfrånvaro eller något högre arbetsbelastning krävs förstärkning.
I praktiken innebär det att arbetstopparna är konstanta, att det alltid behövs extrapersonal.
– Som jag ser det är det inte ens en arbetstopp att det behövs extra folk till jul eller påsk. Sker det varje år är det en del av arbetsflödet och ska gå att förutsäga. På vår arbetsplats används bemanningsföretag enbart vid oförutsägbara händelser, som sjukskrivningar, peppar, peppar, säger Tommy Agardsson, klubbordförande på Netto. 

I en insändare i Handelsnytt i våras krävde fackligt förtroendevalda ökat inflytande när företag vill hyra in och att max 10 procent av personalen får vara inhyrd. De menade att fasta anställningar och fackligt inflytande hotas när bemanningsföretag kommer in (se Handelsnytt nr 3/2010).
Handels fick till en skrivning i kollektivavtalet som ska hindra företag från att hyra in om det nyligen sagt upp egen personal. Däremot blev det ingen 10-procentsgräns.

Jonathon Clarke, klubbordförande på Icas lager i Kallhäll norr om Stockholm, var en av dem som skrev under insändaren. Ica har lager på sex orter i landet. På tre av lagren används bemanningsföretag i stor utsträckning.
– I Helsingborg har de till och med en arbetsledare från Proffice inne permanent på lagret. Vi har ett lokalt avtal om att de får hyra in högst 20 personer samtidigt. Men de är inne hela tiden, säger Jonathon Clarke, som poängterar att en 10-procentsgräns hade varit värd att strejka för i avtalsrörelsen.
Men Ica-lagren i Kungälv och Borlänge hyr å andra sidan inte in någon personal alls. De har i stället egen extrapersonal, bland annat en studentpool. I praktiken innebär det så kallad allmän visstidsanställning. Den anställningsformen är annars mycket vanligare i butiker. Bland lagerarbetare är fast heltid vanligast.

Arbetsgivarnas vanligaste argument för att hyra in under längre perioder är att de behöver flexibiliteten. Ett företag som använder bemanningsföretag under längre perioder är industrileverantören BE Group. På deras lager i Malmö finns det i dagsläget inget behov av bemanningsföretag, men i Norrköping hyrs personal in dagligen.
– Vi är väldigt beroende av industrin. Nu märker vi av en uppgång och vi har en långvarig topp, skulle man kunna säga. Men vi vill inte anställa och sedan tvingas säga upp, utan avvaktar och använder bemanningsföretag, säger Anna Nordström, personalansvarig på BE Group.