– Jag är mycket nöjd med avtalet. Vi har öppnat upp för att även chefer ska kunna omfattas av kollektivavtalet. Tidigare har de haft egna uppgörelser, säger Hans Rosengren på Handels förhandlingsenhet som varit med och förhandlat fram avtalet.

– Vi har även fräschat upp systemet för hur de individuella lönehöjningarna görs. Många har känt att lönesystemet inte varit aktuellt längre eftersom arbetsuppgifterna förändrats.

Förutom att arbetsbeskrivningarna som används vid lönesättning omarbetats har även fler tjänster skrivits in, exempelvis har inte alla jobb på a-kassorna, personal- och itavdelningarna tidigare varit representerade.

Avtalet ger även heltidsanställda en löneökning på 3,5 procent fördelad på två år. En heltidsanställd tjänsteman på ett LO-förbund är garanterad en löneökning på 168 kronor i månaden första året och 228 kronor i månaden andra året. Resterande löneökning fördelas vid lokala löneförhandlingar. De heltidsanställda som har en månadslön under 21 300 kronor i månaden får även del av avtalsrörelsens låglönesatsning och är därmed garanterade ytterligare 150 kronor i månaden per avtalsår.

Vad det gäller regleringen av inhyrning av personal följer avtalet Handels tidigare träffade avtal.
– Men inhyrning är inte ett problem inom detta område, säger Hans Rosengren.

Kollektivavtalet gäller för runt 1 500 medlemmar i Handels och gäller från och med 1 oktober fram till 30 september 2012 förutsatt att alla förbundsledningar godkänner avtalet. Det ska ha gjorts senast den 3 september. Avtalet gäller inte för anställda på fackförbundet Kommunal som har ett eget kollektivavtal.