– Vi vill att Handels säger upp avtalet nu, så att parterna kan förhandla om bemanningsfrågan igen från början, säger Johnny Ahlgren, klubbordförande på Dagab i Jordbro söder om Stockholm och en av dem som står bakom brevet.

Kollektivavtalet för lagren, partihandelsavtalet, gäller till den 31 mars 2012 även om det sägs upp redan nu. Det går därför inte att kräva nya förhandlingar med Svensk handel och facket får inte varsla om konflikt. Men för lagerarbetarna bakom protestbrevet skulle en uppsägning ändå vara en viktig symbolhandling.
– Genom att säga upp avtalet redan nu visar vi motparten att vi menar allvar. Då har vi också massor med tid att komma överens om bemanningsfrågan till nästa avtalsrörelse, säger Johnny Ahlgren.

Missnöjet med hur bemanningsfrågan löstes i avtalet har fått klubbarna på nära en tredjedel av Handels lager att gå samman. LO-samordningen krävde att det inte ska gå att kringgå lagen om anställningsskydd, las, genom att hyra in personal. Handels fick igenom LO-samordningens krav. Däremot drev de aldrig frågan om någon procentgräns för hur många som får vara inhyrda på en arbetsplats, trots att många medlemmar förde fram det kravet inför avtalsrörelsen.
– På Dagabs arbetsplatser är mellan 15 och 20 procent av personalen inhyrd i dag. Företaget nyanställer inte, utan ersätter successivt. Vår möjlighet till inflytande blir därigenom sämre för varje år. Det är till exempel jättesvårt att hålla koll på att de inhyrda har samma villkor, eftersom vi inte har insyn i deras löner, säger Johnny Ahlgren.

Men avsändarna till brevet är även missnöjda med det nya kollektivavtalet i stort. De anser att facket misslyckats i förhandlingarna om de två andra frågorna som var viktiga för medlemmarna: fler heltidsanställningar och höjda löner.
På lagren är de flesta anställda på heltid och deltidsproblemet rör framför allt de butiksanställda. Men frågan visar tydligt hur lite Handels egentligen fick med av medlemmarnas hjärtefrågor, skriver lagerarbetarna i uppropet. Att kravet på heltid bara blev en arbetsgrupp tolkar de som ” ett försök att kollra bort frågan från dagordningen”. Och i löneförhandlingarna har Handels offrat lägstalönerna både i lager- och butiksavtalet för att få upp de andras löner.

Sammantaget har inte Handels lyckats få igenom medlemmarnas krav och det visar hur dåligt demokratin fungerar inom förbundet, skriver klubbordförandena i protestbrevet. Enligt dem pressades dessutom lagrens avtalsdelegation att anta avtalet. Och två av fem deltagare i förhandlingsdelegationen, som har varit med och förhandlat fram avtalet, har valt att ställa sig bakom uppropet.
– Vi försökte lyfta frågan om begränsning av inhyrning och vi varnade för att våra medlemmar inte kommer att vara nöjda med den här lösningen för bemanningsfrågan, säger Mikael Sjörén, som satt med i förhandlingsdelegationen.
Varför reserverade ni er inte?
– Butikerna var nöjda och förbundsstyrelsen tyckte att vi skulle anta förslaget. Det kändes meningslöst att reservera sig. Det skulle bara ge ett splittrat intryck gentemot arbetsgivarna, säger han.

Handels förbundsordförande Lars-Anders Häggström känner inte igen sig i att delegaterna pressats att anta avtalet. Handels är en fungerande demokrati, är hans mening.
– Det där får stå för dem själva. Alla delegationer har haft enskilda överläggningar och har fått komma fram till egna beslut. Inför avtalsrörelsen har vi skickat ut enkäter till alla medlemmar, haft separata rådslag och konferenser för lagren och butikerna. Så jag har svårt att förstå den kritiken, säger Lars-Anders Häggström.

Han försvarar också avtalet som helhet.
– Löneökningarna är bland de bästa som blev under vårens avtalsrörelser. Att vi fick en arbetsgrupp som ska utreda möjligheten till fler heltider är en bra bit på väg. Och jag tycker att det blev en bra lösning för hur man ska förhindra att företagen sparkar folk och sedan hyr in, vilket var den prioriterade frågan inom LO, säger han.

Att det inte blev någon 10 procentgräns för inhyrning förklarar han med att handels inte hade LO i ryggen.
– Vi nådde inte ända fram i den frågan. Klart jag förstår att de som jobbar på utsatta lager är oroliga över hur oseriösa bemanningsföretag behandlar folk. Men då bör de vända udden mot dem i stället.
Handels förbundsstyrelse ska diskutera protesten den 26 augusti. Innan dess vill inte Lars-Anders kommentera kravet på att avtalet ska sägas upp och hotet om konfliktåtgärder. Inte heller avsändarna till brevet vill berätta vilka planer de har om inte kraven går igenom.
– Det absolut viktigaste för oss nu är att Handels kallar till en lagerkonferens, så att våra frågor verkligen lyfts fram. Vi måste helt enkelt få förbundet med oss, våra medlemmar kräver att vi gör någonting. Men när vi lämnade skrivelsen till Lars-Anders Häggström hade vi ett långt samtal och vi tyckte att vi fick bra gehör, säger Johnny Ahlgren på Dagab i Jordbro.

Kommer ni att bryta er ur Handels annars?
– Diskussionen där har dykt upp. Många på lagren är jättebesvikna och undrar varför de ska vara med i Handels. Det är inget vi vill egentligen, men vi måste få gehör för våra krav också. Vi ser det som en överlevnadsfråga.