– En tjej jobbade i tre veckor utan att få betalt. Därefter fick hon inte jobbet och nu provjobbar en annan gratis där, berättar Sophia Andersson, ungdomssekreterare på LO och ansvarig för Fackets hjälptelefon.
Telefonsamtalen och mejlen till Fackets hjälptelefon har precis som tidigare somrar varit många. Och även i år har frågor kring löner, arbetstider och uppsägningar som inte gått rätt till varit vanligast. Det som skiljer sig från tidigare år är att frågor om gratis provjobb och svartarbete ökat rejält – jämfört med juni förra året har dubbelt så många frågor rört provjobb utan lön och frågorna om svartarbete har mer än dubblerats.
– Vi får in samtal varje dag från människor som provjobbat utan lön. Vi misstänker att den ekonomiska krisen ligger bakom arbetsgivarnas utnyttjande av unga människor. Det är inte acceptabelt. Det är under all värdighet att låta någon arbeta utan lön, säger Sophia Andersson.
Om arbetsplatsen har kollektivavtal är provjobb ett avtalsbrott och facket kan ta strid för sommarjobbaren, även om anställningsbevis saknas. Men har arbetsplatsen inte kollektivavtal och anställningsbevis saknas är det mycket svårt eftersom arbetsgivaren då inte brutit mot något avtal. Samma sak gäller svartarbete. Eller att få ut rätt lön.
En av dem som sitter i LO-borgen i Stockholm och svarat på mejl och telefonsamtal är Joakim Petrusson. Han berättar att majoriteten av dem som ringer saknar anställningsbevis och att många jobbar på arbetsplatser utan kollektivavtal.
– Även om det är svårt att hjälpa dem utan avtal och anställningsbevis, brukar de ändå känna sig lättade efter ett samtal med oss. Ibland gäller det bara att lyssna. Men det är tungt att höra hur utbrett utnyttjandet av unga människor är. Det är mycket större än vad tidningarna skriver om. Arbetsgivarna utnyttjar verkligen unga människor okunskap år efter år, säger han.
Elin Vestberg som också jobbar på Fackets hjälptelefon har just avslutat ett samtal.
– Den som ringde blir hemskickad utan lön de timmar som försäljningen är låg. Det är som om arbetsgivarna använder någon sorts stand-by-system för unga. Det är jättevanligt, säger hon och suckar uppgivet för inte heller i det här fallet hade den som ringde anställningsbevis som kunde visa hur många timmar anställningen gällde.
Lisa Berthelson
Under juni i år kontaktade 1 301 personer hjälptelefonen, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med samma period förra året.
267 kontakter rörde Handels avtalsområden, vilket är en minskning med 7 procent jämfört med förra året. Men fortfarande står Handels arbetsplatser för en majoritet av kontakterna.
Fackets hjälptelefon har drivits sedan 1990-talet och är sedan 2006 öppen året om.
Under sommarmånaderna, då flest hör av sig, är tjänsten extrabemannad.
Den som vill driva sitt fall vidare får hjälp att slussas till ansvarigt fackförbund.