I dag finns 34 Coop bygg-varuhus i landet. I början av 2009, innan nedläggningarna inleddes, fans det 43 varuhus.  I oktober 2008 meddelande Coop att de skulle spara 1,5 miljarder i sitt största sparpaket någonsin. En rad omorganisationer och nedskärningar i butikerna och på lagren genomfördes under 2009. I samband med detta har Coop meddelat långtgående planer på att skrota hela varumärket Coop bygg, och låta vissa delar av sortimentet flytta in på Coop forums butiker. Tre Coop bygg togs över av byggkedjan Byggmax, och ett antal butiker lades ner. Men sedan kom nedläggningen av sig.
– Vi jobbar på som vanligt, säger Staffan Westerholm, säljchef på Coop Bygg Värmdö och ledamot i Handels centrala fackliga grupp för tjänstemän inom kooperationen.

Coop har idag ingen riktig förklaring till varför byggkedjan har klarat sig från nedläggning.
– Ibland anpassas åtgärderna allt eftersom. Det vi gör nu är att styra om sortimentet något, lite mer i riktning mot finbygg, som spik och verktyg, och lite mer bort från grovbygg, som plankor och cement. Vi skruvar hela tiden på sortimentet för att få det rätt, säger Janne Pettersson, pressekreterare på Coop.