Olyckan skedde när den anställde skulle ladda butikens egen uttagsautomat med pengar. Hon fick lättare brännskador på bröstkorgen. Efter händelsen har de berörda erbjudits stödsamtal, och butiken har fått nya kassetter.
– Det har löst sig bra, tycker vi. Jag tror att det var ett tekniskt fel på kassetten, säger Eva Olsson, skyddsombud i butiken som satt bakom den anställde som höll i kassetten.

Ica centralt utreder nu händelsen. Innan det arbetet är klart vill man inte kommentera någon orsak eller eventuella ytterligare åtgärder.
– En olycka av det här slaget har aldrig tidigare inträffat på någon av Icas bankomater och ska inte heller göra det, säger Sara Hjelm, pressekreterare.

De som laddar automaten med pengar är butiksanställda som fått utbildning. Kassetterna är utrustade med färgampuller som förstör pengarna vid exempelvis ett rån. Varför Ica Malmborgs på Clemenstorget vill ha en egen uttagsautomat är för att kunderna ska kunna göra många ärenden på samma ställe. Man ser också fördelar med att det är kontanter från kassan, som inte har ett slutet system, som flyttas till automaten. Dessutom slipper man kostnader för extern värdehantering.

Runt 200 Ica-butiker har i dag egna uttagsautomater. Hur pengahanteringen går till i dem vill Ica centralt inte gå in på av säkerhetsskäl. Men av fyra skyddsombud som Handelsnytt pratat med i sådana butiker säger tre att det är behöriga butiksanställda som laddar automaten med butikens pengar. De har inte haft några problem, bland annat för att det görs från ett skyddat rum och man aldrig är ensam när pengar laddas. I en av butikerna sköter ett säkerhetsföretag hanteringen.