För Marie-Louise Löwgren som har utsatts för ett rånförsök känns minskningen av antalet rån som en lättnad.
– Kommer det hända igen, när ska det hända? Det är sådana tankar jag tänker fortfarande. Minnena sitter, det hemska. Han hade gömt sig kvar i butiken efter stängning och riktade en pistol mot mitt huvud.
Då, 1995, jobbade Marie-Louise Löwgren på Coop Konsum Brickebacken i Örebro. I dag jobbar hon på Coop Extra Österplan i samma stad. Hon är skyddsombud och nöjd med säkerheten i butiken. Det finns övervakningskameror och vid öppning och stängning går en vakt tillsammans med personalen. Men hon saknar en sak.
– Slutna kassasystem skulle jag känna mig mer trygg med. Men jag tror inte att jag någonsin blir trygg till 100 procent.

Statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att antalet anmälda butiksrån från januari till juli i år var 492 stycken. Det är 129 färre jämfört med samma period 2009.
– Det har varit fokus på frågan just den här perioden, vi är inte de enda som bidragit, säger Martine Syrjänen Stålberg, Handels arbetsmiljöombudsman.
Hon syftar exempelvis på att Arbetsmiljöverket under våren inspekterat 3 000 butiker ur ett rånperspektiv, och att det numera är förbjudet att ta ut avgifter för kunders kortköp. Handels självt har utbildat sina ombudsmän och skickat ut en enkät om säkerhet, som fått 2 500 svar av främst medlemmar.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel menar att den största förklaringen till minskningen av antalet rån är att polisen jobbat bättre.
– Pudelns kärna är att få tag i dem som gör brotten. Men att polisen gör sitt innebär inte att handeln kan slappna av. Det finns brister i utbildningen. Även de som jobbar helgextra ska få säkerhetsutbildning, säger Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel.

Sett ur ett tioårs-perspektiv har dock antalet anmälda butiksrån ökat med 31 procent. I november 2009 nåddes en toppnotering, 132 rån anmäldes. Efter det har antalet månadsvis minskat med undantag för maj och juli i år. Leif Petersson, statistiker och utredare på Brå, ropar inte hurra än.
– Vi brukar nog vilja ha lite längre tid för att kalla det ett trendbrott. Den här typen av brott kan ta lite skutt.

Statistik antalet anmälda butiksrån:

Januari-juli 2009: 621
Januari-juli 2010: 492
Under helåret 2009 anmäldes 1 154 butiksrån
Källa: Brå