– Vi har sett medelvärden på 6,5 av 7. Medarbetarna trivs med jobbet och med sina chefer. Cheferna tycker att de har kompetenta medarbetare, säger forskaren Thomas Andersson.

Han har tillsammans med kollegor på Högskolan i Skövde undersökt butiker med fokus på relationer mellan medarbetare och chefer. Den internationella forskning som finns är ”tämligen deprimerande” i det perspektivet. Branschen beskrivs ofta som tjuv- och rackarspel med låga löner och dåliga tider. Personalen är en billig råvara som inte ges någon utbildning.
– Det närmast chockade oss att vi fick så mycket höga poäng, att det var så många ställen där medarbetarna var tillfreds och att de hade en rimlig vinst.
Att det ser annorlunda ut i Sverige tror han beror på att det svenska arbetslivets goda relationer vuxit fram under lång tid, sedan Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF 1938.
– Det svenska arbetslivet är något tämligen unikt. I ett svenskt perspektiv är ju också facket en viktig nyckel.

En väsentlig skillnad mellan Sverige och andra länder är att svenska butiksmedarbetare får, och tar, mycket ansvar.
– Vår förväntan var tvärtom att det var relativt enkla jobb som inte kräver någon särskild utbildning. Vi blev också överraskade av att de vill att butiken ska gå bra, och inte bara går dit dag efter dag.
De höga siffrorna föder ett visst mått av tvivel.
– Det kan handla om vad man väntar sig av ett jobb. Låga förväntningar kan ju göra att man inte blir besviken, trots att jobbet inte är så tillfredsställande.

Ingen av butikerna som forskarna tittat närmare på har fackklubb, eller ens något fackombud. Thomas Andersson tror att det kan ha att göra med att det är ganska små arbetsplatser.
– Jag vet att Handels och andra fack har haft svårt att positionera sig på arbetsmarknaden som den ser ut idag. Jag har också märkt att om det finns ett starkt fack är medarbetarskapet ofta mindre utvecklat. Här har facket en utmaning.
Skövdeforskarnas studie består av två delar, en kvantitativ enkät till 122 chefer, 583 anställda och 2408 kunder under 2008 och 2009 och djupare intervjuer av anställda och chefer på en handfull utvalda företag. Det tvååriga forskningsprojektet, finansierat av HUR, lämnar sin rapport i höst.