– De borde säga upp avtalet, eller åtminstone kräva tydliga garantier från Studentconsulting om att deras anställda inte kommer att behandlas på det här sättet igen, säger Martin Ångman, klubbordförande på lagret i Bro norr om Stockholm.

I somras rapporterade LO-tidningen och senare också TV4 om hur de anställda på bemanningsföretaget Studentconsulting via mejl uppmanats att jobba hårdare än Coops ordinarie personal när de utförde jobb på lagret. Om de inte klarade det riskerade de att få sparken. Studentconsulting menade att mejlet var en enskild medarbetares misstag. Men flera av företagets anställda på olika lager i landet vittnade om hur de också muntligt uppmanats att jobba hårdare än ordinarie personal, och hur de riskerade jobbet om de inte nådde upp till kraven.

Men några nya riktlinjer för hur Coop anlitar bemanningsföretag är inte nödvändiga, säger Fredrik Persson, vd för Coop logistik.
– Vi har en tydlig policy och tydliga rutiner. Vi jobbar enbart med auktoriserade bemanningsföretag, som har kollektivavtal och deras anställda ska ha motsvarande villkor som våra egna medarbetare. Sedan kan de missförstånd som uppstod i somras delvis ha berott på att det är svårt att exakt översätta arbetsuppgifter mellan de olika terminalerna. Nu har vi tätare kontakter med bemanningsföretaget både på lagret och centralt. Vi har också mycket täta kontakter med facket.

Varför kräver ni inte en garanti från Studentconsulting att de följer dessa rutiner i fortsättningen?

– Vi har varit extremt tydliga gentemot Student Consulting, så där råder inget tvivel. Att kräva garantier för att inga misstag någonsin ska begås är nog inte meningsfullt. Vi kan bara lova att jobba enligt våra riktlinjer och anstränga oss så mycket som möjligt för att skapa en god arbetsmiljö, säger Fredrik Persson.