På Lidls butiker i Hudiksvall, Söderhamn, Gävle och Sandviken levereras i dag mjölken i kartonger som de anställda måste plocka upp mjölkförpackningarna ur innan de sedan för hand kan lyfta in mjölken i kylen. Under en dag kan en anställd lyfta nära ett ton mjölk, vilket gör att många får problem med rygg och axlar. I slutet av juli krävde därför Handels att butikskedjan skaffar hjälpmedel till personalen i de berörda butikerna. Anmälan skickades även till Arbetsmiljöverket.

Lidl har nu svarat. I sitt brev till Handels skriver de att ett nytt system där mjölken står på rullvagnar som körs in i kyldisken testas i södra Sverige och kommer att börja användas i butikerna under hösten. Handels är nöjda med svaret och kommer därför inte att vända sig till Arbetsmiljöverket för en riskbedömning.

– Vi kommer att följa utvecklingen i butikerna under hösten, säger Poul-Erik Jensen, regional skyddsombud på Handels i Gävle.

Fotnot: Arbetsmiljöverket har granskat Lidl tidigare. För två år sedan krävde verket att Lidl skulle förenkla hanteringen av varor på butiker i Skåne, så att tunga lyft, särskilt i axel- och knähöjd, kan undvikas. Lidl överklagade och det slutade med att Arbetsmiljöverket i höstas gav sig ut på inspektion av Lidls butiker i hela landet . Arbetsmiljöverket krävde förbättringar vad gäller tunga lyft i 9 butiker.