– För precis ett år fick veta att två tredjedelar av personalen på lagret skulle sägas upp när vi skulle bli omlastningscentral. Jag tackade nej till avtalspension och har knappt jobbat ett halvår på nya omlastningscentralen. Så känslan idag är mest ”usch”, även om vi egentligen inte vet vad det kommer att innebära för oss, säger Maggan Andersson som jobbar på omlastningscentralen.

I samband med en större omstrukturering av lagren förra året kom Handels och Coop överens om att Coop skulle behålla lagren i egen regi, efter att de först velat lägga ut delar av Bro-terminalen på entreprenad. Men redan efter ett halvår inleddes alltså nya förhandlingar. Omlastningscentralen, det som blivit kvar av det stora varulagret i Växjö, ska nu drivas av ett lokalt logistikföretag, Alwex. Totalt berörs 37 anställda. De 19 på omlastningscentralen följer med till Alwex, och det övertagande ska troligtvis vara klart redan den 1 oktober. De 18 chaufförer som i dag kör för Coop i området ska i samband med övertagandet flyttas över till enskilda åkerier. I dag är det inte klart vilka det blir.

Inledningsvis kommer de anställda att gå kvar på Handels avtal, trots att den nya arbetsgivaren har avtal med Transport. De tar också med sig sin anställningstid. Om det blir övertalighet och uppsägningar på Alwex så behåller alla sina arbetade år från tiden på Coop.
– Det stora spörsmålet nu är väl om det blir några rationaliseringar. Alwex har sagt att de inte i dagsläget vet hur mycket personal de behöver. Men vi får åtminstone en lokalt förankrad arbetsgivare. De kör varor åt flera aktörer och de är ett växande företag, säger Per Ribacke, klubbordförande på lagret i Växjö.
Coop vill inte kommentarer detaljer i övertagandet innan alla papper är påskrivna.

Kommer era andra omlastningscentraler också läggas ut?
– Nu för vi diskussioner om Växjö. Något annat är inte aktuellt för tillfället, säger Weronica Nilsson, informationsansvarig på Coop inköp och kategori, Cikab.