Under våren har Arbetsmiljöverket, AV, besökt nära 1 900 butiker över hela landet för att kontrollera hur de förebygger rån och tar hand om personalen efteråt. Hela 1 400 butiker hade brister som måste rättas till. Det vanligaste var att de anställda inte hade någon säkerhetsutbildning.
– Har man gått utbildningen Säker i butik tycker vi att det är okej. Det är inget svårt krav att åtgärda, säger Karin Lagerkvist, samordnare för råninsatsen.

Kan man utbilda mot rån?
– Vi inser att man inte tar bort risken för rån. Kravet om kunskap var det vanligaste, men det innebär inte att det var det enda, säger Karin Lagerkvist.

Heli Aarnipuro på AV i distriktet Umeå ger samma bild efter sina runt 30 butiksinspektioner – kunskapen brister hos stora delar av de butiksanställda. AV kontrollerade butiker med färre än fem anställda, guldsmeder och urmakerier, kvällsöppna butiker och de i utsatta lägen.
– 70 procent hade inte gått någon utbildning om risker och vad man ska göra om något händer. Det är många. Kanske beror det på att vi besökt småbutiker som inte ingår i någon kedja. Inom kedjorna finns det oftare säkerhetsrutiner, möjlighet till krishjälp och en säkerhetsavdelning att vända sig till med frågor, säger Heli Aarnipuro.

Sammantaget tyckte inspektörerna att de blev positivt mottagna ute i butikerna.
– Både arbetsgivare och facket är intresserade av frågan. Alla drar åt samma håll, säger Karin Lagerkvist.
Fram till oktober görs uppföljningsbesök i butikerna med brister. Har de inte åtgärdats då kan böter krävas.
Kontantförbud skulle kunna vara ett krav från AV i rånutsatta butiker, så som AV krävt av flera bussbolag. Något sådant krav har dock inte ställts denna gång.

Butiken Cykel & fiskecenter i Skellefteå är en av dem som förbättrat sina anställdas säkerhetskunskaper. Efter Arbetsmiljöverkets besök har alla fem i butiken gått Säker i butik. På arbetstid, på jobbet. Efter utbildningen har det skett några förändringar. Pengarna hanteras annorlunda, och vid entrén sitter en tejpremsa med längdmarkeringar för att kunna få signalement på en eventuell rånare.
– Utbildningen har varit en bra väckarklocka. Men det handlar inte bara om pengar och rån för oss utan också att ha koll på stölder, säger butikschef Tommy Engström.

Anders Cederberg som säljer fiskeprodukter, tycker att det var bra att gå säkerhetsutbildningen, men kände sig inte särskilt träffad.
– Vi ser inte riktigt ut som en matbutik. Vi har bara en kassa, risken att vi ska bli rånade är liten. Men det är bra att få lära sig om säkerhet ändå, säger Anders Cederberg.

Fakta:

Säker i butik.

Säker i butik är en gratis två timmars webbutbildning för chefer och anställda, gjord av bland andra partsgemensamma Handelns arbetsmiljökommitté, Hak. Den tar upp förebyggande arbete som hur man kan öppna och stänga butiken säkert, men också vad man ska göra under och efter ett rån. Utbildningen finns på http://www.sakeributik.se/.