I början av förra året slöts ett avtal som omfattar alla Icas lager. Avtalet rör arbetstider och ersättning för arbete på obekväm tid. Tidigare har reglerna varit olika på olika lager.
Nu har parterna utvärderat avtalet. Facket tycker att det har varit för mycket tolkningar i avtalet. Många schemaändringar har också gjorts utan av det varit tillräckligt motiverat. Facket anser också att det finns brister i den enskildes möjligheter att påverka.
– Där når man inte upp till avsikten med avtalet, säger ombudsman Mikael Segel.
Positivt är dock att alla nio lagren har en egen schemaspecialist. Ica har utbildat sina chefer och anser att de lokala cheferna enbart ska tillämpa avtalet, inte tolka det. Båda parter vittnar också om ett behov av mer information om hur avtalet är tänkt och ska tillämpas.
– Det har varit lite olika tillämpningar på de olika enheterna men det börjar falla på plats. På det stora hela fungerar det bra, säger vice ordförande i klubben på lagret i Årsta, Per Jansson.
Företagsavtalet som efter drygt tre års förhandlingar blev klart i början av förra året kompletterar det centrala partihandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel. Det ger Ica rätt att förlägga arbetstid dygnet runt alla dagar i veckan. På obekväma tider får de anställda ersättning enligt vissa procentsatser. Till exempel 70 procent tillägg på nätter och lördagar fram till klockan 15, och 100 procent på lördagskvällar och hela söndagen.
– Framöver ligger ansvaret för att följa upp avtalet på en central partsgemensam grupp, säger Mikael Segel.
Avtalet fasas in på enheterna och medför att en del tjänar mindre än tidigare och en del mer. Två av lagren, de i Årsta och i Umeå, håller på att avvecklas. Årsta stänger i februari och Umeå några månader senare.