Tidigare hade bara de som var ”riktigt” anställda inom fackets områden och de som gick en yrkesutbildning på gymnasiet rätt att vara med.
– Frågan har blivit mer aktuell nu när fler praktikanter är ute. Det finns ingen anledning att utestänga dem. Är de medlemmar kan vi hjälpa dem att få fasta tjänster, säger Lars-Anders Häggström, Handels ordförande.

Praktikanterna får ett fullvärdigt medlemskap. Avgiften bestäms utifrån ersättningen de får. Handels vet inte hur många praktikanter som finns inom verksamhetsområdena. Lars- Anders Häggström säger bara att det finns ”ett stort antal”.

Att Handels hädanefter släpper in praktikanter beror på att förbundsstyrelsen tolkat om stadgarna för medlemskap.

Praktik är inte ersättningsgrundande arbetstid eller inkomst för a-kassan. Praktik är överhoppningsbar tid om den låg före 2 juli 2007.