Vad har ni kommit fram till?
– Folk trivs väldigt bra inom handeln. De är väldigt lojala och ställer upp för arbetsgivaren. Det kan handla om att dra in raster, stanna kvar på kvällen eller vara nåbar när man är ledig. De låter jobbet inkräkta ganska mycket på privatlivet.
– Det är inte många som vill byta bransch, ungefär två av tio.

Vilka negativa åsikter har de
anställda?

– Det handlar ju mycket om arbetstiderna. Ofrivillig deltid. Många upplever att de jobbar mycket på grund av att jobbet ligger på kvällar och helger.
– Man orkar inte med heltid. Kvinnor har också svårt att gå ifrån arbetet om något i privatlivet kräver det, eller ta ett privat samtal. Det är oftast enklare för männen.
– Man uppger också att det inte finns så stora möjligheter till karriär eller vidareutbildning. Också det gäller framför allt kvinnor, trots att de är lika lojala och flexibla mot arbetsgivaren som männen är.

Är det här svårigheterna specifika för handeln?
– Det gäller ju främst de som arbetar i butik. Det är kundintensivt och många tycker att de har hög arbetsbelastning och vill dessutom göra det lilla extra för kunden.
– Det måste inte vara att jobbet i sig är jobbigt utan att det är svårt att få ihop arbete och familj. Om man går upp i tid blir det ofta ännu mer helger och kvällar.

Vad kan arbetsgivarna göra för att förbättra villkoren?
– Om man vill att handeln ska vara en attraktiv bransch måste man ju fråga vad de anställda vill förbättra. Då handlar de mycket om lön och arbetstider.
– Många känner i dag att familjen inte får inkräkta på jobbet men att jobbet får inkräkta på familjelivet.