Åtta av tio a-kassemedlemmar är nöjda med servicen. Mest nöjda är de med att pengarna kommer när de ska. Minst nöjda är de med de nya reglerna som genomförts politiskt de senaste åren, som till exempel höjda medlemsavgifter. Det visar en undersökning från Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, som gjorts bland medlemmar i 30 a-kassor.
– A-kassan har klarat den här tiden väldigt bra trots stora volymökningar i antal arbetslösa och regelförändringar. Men vi har inte kunnat se resultaten för Handels a-kassa än, säger Harald Petersson, ordförande för SO och föreståndare för Handels a-kassa.
Senare i höst kommer de resultat som är specifika för Handels a-kassa.

Undersökningen visar också att nöjdheten med a-kassorna är högre än med till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vidare har medlemmarna fått säga vem de tycker ska sköta utbetalningen av a-kasseersättningen. 81 procent tycker att det är bra som det är, att det sköts av fristående a-kassor. 11 procent tycker att det vore bättre med en ny statlig myndighet, 5 procent tycker att Försäkringskassan kan ta över. 3 procent tycker ”annat”.

Resultaten bygger på telefonintervjuer med drygt 4 400 slumpmässigt utvalda medlemmar som fick ersättning från en a-kassa. De var i åldrarna 16-65 år och ungefär hälften var kvinnor och män. 30 av alla de 32 a-kassorna deltog i undersökningen.