Fyra år till med alliansregeringen är förödande för Handels och dess medlemmar, anser förbundets ordförande Lars-Anders Häggström.
– Vi får mycket svårare att få gehör för viktiga frågor som rätt till heltidsanställning och kamp mot butiksrån i form av lag om sluten kontanthantering. De rödgröna var beredda att lagstifta, inte alliansen.

Allra allvarligast ser han dock på alliansens politik för att försvaga fackföreningsrörelsen.
– Förändringarna i a-kassan är orättvisa mot stora medlemsgrupper och har försvagat fackföreningsrörelsen. När maktbalansen mellan fack och arbetsgivare ändras så ramlar den svenska modellen. Regeringen för en politik som vill hålla nere löneökningarna för våra medlemsgrupper och förvandla dem till ett låglöneproletariat.

Detta är resultat av beslut från förra mandatperioden. Vilka nya hot ser du de kommande fyra åren?
– Jag kan tänka mig flera steg i en fortsatt nedmontering av det solidariska samhället, men jag vill inte tipsa regeringen om dem. Däremot är jag säker på att vi inte har sett slutet.

På listan över ytterligare hot mot arbetstagarnas trygghet finns alliansförslagen att arbetsgivare ska slippa betala lön till anställda under pågående tvist om uppsägning, samt nya regler för f-skattsedel som skulle kunna upphäva anställningsskyddet för stora grupper. Den så kallade Lex Laval öppnar samtidigt för lönekonkurrens från utländska bemanningsföretag. Allt är enligt Lars-Anders Häggström steg på vägen mot en minskad trygghet.
– Redan i dag sprider sig en tystnad på arbetsplatserna. Människor är rädda att hävda sin rätt och organisera sig fackligt, inte minst bemanningsföretagens anställda. Detta hotar att slå sönder den lönekartell som fackföreningsrörelsen är.

Hur ser du på framtiden för Handels facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna?
– Vår valanalys får visa vad vi kunde ha gjort annorlunda. Om det blir en minoritet av medlemmarna som stöder Socialdemokraterna får vi fundera på hur vi ska gå vidare. Men om vi inte har en samverkan, vem ska då ta tillvara våra intressen?
Borde Socialdemokraterna byta partiledare?
– Nej. Det dåliga valresultatet är ingen personfråga. Men Mona Sahlin har inte haft fullt stöd från alla håll inom socialdemokratin, säger Handelsbasen och syftar bland annat på öppen kritik från Sahlins tidigare ministerkollega Björn Rosengren.

Att Sverigedemokraterna röstades in i riksdagen var enligt Lars-Anders Häggström det värsta som kunde hända. Han tvekar inte att dra paralleller till Hitlers väg till makten i Tyskland på 1930-talet.
– Det är ett parti som skapar motsättningar genom att konsekvent skylla alla problem på invandringen.

Hur ser du på att Sverigedemokraterna lockar många väljare från LO-grupperna och att de målar upp bilden av ett svunnet folkhem?
– De omhuldar värden som vi traditionellt har stått för, som ett retoriskt sätt att göra sig rumsrena. Vår uppgift blir att ytterligare öka förståelsen för vårt ömsesidiga beroende. Den svenska industrins framgångar var länge beroende av invandrad arbetskraft. Vi är i samma sits nu när många äldre är på väg att gå i pension.
Enligt Lars-Anders Häggström bygger Sverigedemokraternas framgångar på att människor känner rädsla och otrygghet, och här ser han en koppling till alliansens politik.
– Länge fanns inget behov av ett missnöjesparti i Sverige, men när klyftor ökar och människor blir rädda, då kommer ytterligheterna. Vi måste återupprätta ett samhälle som håller ihop och som människor upplever som rättvist. Då finns det inget att vara rädd för, men mycket att vara rädd om.